Eficienţa economică a potenţialului de producţie în unităţile agricole | Land Portal

Información del recurso

Date of publication: 
Diciembre 2009
Resource Language: 
ISBN / Resource ID: 
uasm:5143

În baza datelor a 857 întreprinderi agricole din Republica Moldova, s-a determinat nivelul potenţialului de producţie în profilul regiunilor de dezvoltare şi eficienţa economică privind utilizarea acestuia. Folosind metode economico-statistice, s-au stabilit factorii ce ţin de capacitatea productivă a terenului agricol, înzestrarea tehnică a forţei de muncă şi influenţa lor la creşterea eficienţei economice a potenţialului de producţie.

Based on data from 857 agricultural enterprises of the Republic of Moldova has been determined the production potential proile in the regions of development and economic efficiency on its use. Using economic and statistical methods have been determined factors related to the productive capacity of agricultural land, the technical capacity of the workforce and increasing of their efficiency of production potential.

Autores y editores

Author(s), editor(s), contributor(s): 

Bulgac, Edvard

Proveedor de datos

Comparta esta página