The economics of land fragmentation in the individual farm sector of Moldova | Land Portal

Información del recurso

Date of publication: 
Diciembre 2010
Resource Language: 
ISBN / Resource ID: 
uasm:3730

În această lucrare se descrie starea actuală a fragmentării funciare al gospodăriilor ţărăneşti din Republica Moldova şi efectele pe care le are aceasta asupra bunăstării familiilor rurale şi a productivităţii exploataţiilor agricole. Ipoteza de bază înaintată este dacă consolidarea terenurilor agricole va avea efecte benefice asupra productivităţii şi dacă această este binevenită pe termen lung. În acest context, se va examina consolidarea în baza principiilor economiei de piaţă, utilizând informaţia obţinută din mai multe studii de teren recent efectuate. În particular, vom arăta că în sectorul individual exploataţiile agricole mai mari consumă mai puţin din producţia obţinută şi dispun de nivele de comercializare mai ridicate. Astfel, acestea obţin venituri din vânzări mai mari, generând un nivel de trai mai ridicat al familiilor din spaţiul rural. De asemenea, gradul fragmentării funciare este corelat cu eficienţa relativă a exploataţiilor agricole, demonstrându-se că unităţile consolidate sunt mai eficiente decât cele parcelate. Aşa dar, consolidarea funciară contribuie la o performanţă economică sporită a gospodăriilor ţărăneşti.

Autores y editores

Author(s), editor(s), contributor(s): 

Cimpoieș, Dragoș

Proveedor de datos

Comparta esta página