Τα οφελη των αστικων δεντρων | Land Portal

Informations sur la ressource

Date of publication: 
février 2018
Resource Language: 
ISBN / Resource ID: 
FAODOCREP:C0024EL
License of the resource: 
Copyright details: 
© FAO. FAO is committed to making its content freely available and encourages the use, reproduction and dissemination of the text, multimedia and data presented. Except where otherwise indicated, content may be copied, printed and downloaded for private study, research and teaching purposes, and for use in non-commercial products or services, provided that appropriate acknowledgement of FAO as the source and copyright holder is given and that FAO's endorsement of users' views, products or services is not stated or implied in any way.

Τα μεγάλα αστικά δέντρα αποτελούν φίλτρα για τους αστικούς ρύπους και τα λεπτά σωματίδια. Ένα δέντρο μπορεί να απορροφήσει έως και 150 κιλά CO 2 ετησίως, να δεσμεύσει τον άνθρακα και συνεπώς να αμβλύνει την κλιματική αλλαγή. Τα δέντρα παρέχουν ενδιαίτημα, τροφή και προστασία για τα φυτά και τα ζώα, αυξάνοντας την αστική βιοποικιλότητα. Φυτεύοντας δέντρα σήμερα είναι ουσιαστικής σημασίας για τις μελλοντικές γενιές!

Auteurs et éditeurs

Corporate Author(s): 
Publisher(s): 

Fournisseur de données

Partagez cette page