| Land Portal | Securing Land Rights Through Open Data

land consolidation

Joining small plots of land together to form larger farms or large fields.

Displaying 481 - 489 of 489
Reports & Research
December 1946

In het Zuiden van de Bommeierwaard komen enkele dorpen Voor, die zwaar getroffen werden door het oorlogsgeweld. Bovendien behoort de Bommelerwaard tot de gebieden, waarin zich reeds lang zorgwekkende toestanden voordoen.

Share this page