A new distribution area of Pinus nigra J. F. var. şeneriana (Saatçioğlu) Yalt (compact form of Anatolian Black Pine) | Land Portal

Resource information

Date of publication: 
December 2008
Resource Language: 
ISBN / Resource ID: 
AGRIS:TR2010000020
Pages: 
97-102

In this study, the new distribution area of compact form of Anatolian black pine (Pinus nigra J. F. var. şeneriana (Saatçioğlu) Yalt.) which one of the endemic taxon of Turkey is clarified in Kastamonu-Kaşçılar, Kadıdağı region for providing support to in-situ and ex-situ conservation works.

Bu çalışmada; Türkiye nin endemik taksonlarından Ebe karaçamı (Pinus nigra J. F. var. şeneriana (Saatçioğlu) Yalt.) nın in-situ ve ex-situ korunmasına katkı sağlanması amacıyla Kastamonu-Kaşçılar ve Kadıdağı yörelerinde tespit edilen yeni yayılışı ve bireyleri tanıtılmaktadır.

Authors and Publishers

Author(s), editor(s), contributor(s): 
Sıvacıoğlu, A., Kastamonu Univ., Faculty of Forestry, Kastamonu (Turkey). Div. of Forest Engineering Ayan, S., Kastamonu Univ., Faculty of Forestry, Kastamonu (Turkey). Div. of Forest Engineering

Data provider

Geographical focus

Share this page