የመሬት ይዞታ መብት በኃላፊነት ማስተዳደርን የተመለከተ የኢንቬስተሮች ሙያዊ መምሪያ | Land Portal | Securing Land Rights Through Open Data
PDF icon Download file (3.65 MB)

Resource information

Date of publication: 
December 2016
Resource Language: 
ISBN / Resource ID: 
ISBN 978-92-5-131436-4
Pages: 
88

በግብርና ስራ ላይ የሚውል ኢንቨስትመንት በምግብ ራስን አለመቻልንና ድህነትን ለመቀነስ እጅጉን አስፈላጊ ነው፡፡ ከ2000 ዓ.ም ጀምሮ በታዳጊ አገሮች ውስጥ የእርሻ ቦታ ተፈላጊነት በከፍተኛ ደረጃ ጨምሯል፡፡ በዚህ አኳያ መሬት አጉዋጊ መስህብነት ያለው ቋሚ ንብረት ተደርጐ ይወሰዳል፡፡ በማህበራዊ ዘርፍ ረገድ በመሬት ላይ የሚደረጉ ኢንቨስትመንቶች ቅይጥ ውጤቶችን አምጥተዋል፡፡ እንደነዚህ ያሉ ኢንቨስትመንቶች የአንዱን አካባቢ ማህበረሰቦች ተጠቃሚ የማድረግ አቅም አላቸው፡፡ ይህም አነስተኛ አቅም ያላቸው ገበሬዎች የካፒታል፡ የቴክኖሎጂ፣ የእውቀትና የግብይት ቦታዎች አቅራቦት እንዲኖራቸው በማድረግ ነው፡፡ ከዚሁ ጐን ለጐን የላቀ ኢኮኖሚያዊ እምርታ እና የግብርና ምርታማነትን የመሳሰሉ ጠቀሜታዎችን ማግኘት ያስችላሉ፡፡ ቢሆንም እነዚህ ኘሮጅክቶች ብዙ ግዜ የአካባቢውን ነዋሪዎች መብቶቻቸውን እንዲያጡና መሬታቸውንና በመሰል የተፈጥሮ ሃብቶችም መ ጠቀም እ ንዳይችሉ በ ማድረግ ለ ተጐጂነት ይ ዳርጉዋቸዋል፡፡ እ ንደዚሁም በ ምግብ ዋስትናና በገጠር ነዋሪዎች እኗኗር ላይ ተፅእኖዎች አሳድረዋባቸዋል፡፡

ባመዛኙ በታዳጊ ሀገሮች ውስጥ በግብርና ስራ ላይ እንቬስትመንት የሚካሄደው ደካማ የመሬት ባለቤትነት አስተዳደር እና ድህነት በከፍተኛ ደረጃ በተንሰራፋባቸው አካባቢዎች ነው፡፡ በአገር አቀፍ የምግብ ዋስትና ማእቀፍ ውስጥ የመሬት፣ የአሳ ሀብት እና የደን ይዞታ መብት በኃላፊነት ማስተዳደርን የተመለከቱ በፈቃደኝነት ላይ የተመሠረቱ መመሪያዎች (መመሪያዎቹ) በተባበሩት መንግሥታት የዓለም ምግብ ዋስትና ኮሚቴ በግንቦት 2004 ዓ .ም ይ ሁንታ አ ግኝተዋል፤ መ መሪያዎቹ የ ተፃፉትም እ ነዚህንና ሌ ሎች አ ገሮችም ጭ ምር የ መሬት ባለቤትነት አስተዳደራቸውን ለማሻሻል እንዲረዱ ታስቦ ነው፡፡ የመመሪያዎቹ አብይ አላማ የምግብ ዋስትና እጦትን እና ድህነትን መቀነስ ነው፡፡

መመሪያዎቹ በዋንኝነት ትኩርት ያደረጉት መንግስታት ላይ ቢሆንም ለግሉ ዘርፍም ሊተገበሩ የሚችሉ ጠቃሚ ቁም ነገሮችን በተጨማሪነት አካተዋል፡፡ ኢንቬስተሮች ኘሮጀክቶቻቸው ህጋዊ የመሬት ባለቤትነትንና ሰብዓዊ መብቶችን ለመተግበር እንዲችሉ ድጋፍ መስጠት ላይም ልዩ ትኩረት ይሰጣሉ፡፡ መመሪያዎቹ በከፍተኛ ደረጃ በመሬት፣ በደኖች እና በአሳ ሀብቶች ስራ ላይ ለሚውል ኢንቬስትመንት በዓለም አቀፍ ደረጃ እንደ ምርጥ የስራ ተሞክሮዎች ማሳያ ተደርገው ተወስደዋል፡፡ ከመመሪያዎቹ ጋር በሚጣጣም መልኩ እንቬስትመንቶቻቸውን የሚተገብሩ ክፍሎችን ሊየገጥም የሚችል አደጋን በመቀነስ ምክንያታዊና ተጐጂነትን ያገናዘበ ውጤት የማሳደግ እድል ይኖራቸዋል፡፡ እንደነዚህ ያሉ እንቬስትመንቶች ስኬታማ ሊሆኑ የሚችሉት እያንዳንዱ ኢንቬስተሩ፣ የአካባቢው ማህበረሰብ እና መንግስት ተጠቃሚ መሆን ከቻሉ ብቻ ነው፡፡ ይህ ሙያዊ መምሪያ የሚሞክረው ኢንቬስተሮች የራሳቸውን ሚና በአግባቡ በመጫዎት ተፈላጊውን ውጤት ማግኘት በሚያስችሉዋቸው መንገዶች መመሪያዎቹን በተግባር መዋል እንዲችሉ ለማድረግ ነው፡፡

Authors and Publishers

Author(s), editor(s), contributor(s): 
Darryl Vhugen, Bernd Schanzenbaecher, Andrew Hilton, David Palmer, Paul Munro-Faure and Francesca Romano
Corporate Author(s): 
Publisher(s): 
GIZ logo

As a service provider in the field of international cooperation for sustainable development and international education work, we are dedicated to shaping a future worth living around the world. We have over 50 years of experience in a wide variety of areas, including economic development and employment promotion, energy and the environment, and peace and security. The diverse expertise of our federal enterprise is in demand around the globe – from the German Government, European Union institutions, the United Nations, the private sector, and governments of other countries.

Data provider

Share this page