การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติ "ก้าวต่อไป ยุทธศาสตร์และแนวทางความร่วมมือในงานวนศาสตร์ชุมชนในประเทศไทย" | Land Portal

Resource information

Date of publication: 
April 2014
Resource Language: 
ISBN / Resource ID: 
recoftc:257
Copyright details: 
สงวนลิขสิทธิ์ ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กันยายน 2557

เมื่อวันที่ 19-21 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า - ประเทศไทย ร่วมกับองค์กรภาคีจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติ "ก้าวต่อไป ยุทธศาสตร์และแนวทางความร่วมมือในงานวนศาสตร์ชุมชนในประเทศไทย" ขึ้น ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส กรุงเทพฯ และอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ นครราชสีมา โดยรายงานเล่มนี้ได้รวบรวมรายละเอียดของการประชุมดังกล่าวไว้อย่างครบถ้วน เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจและติดตามทิศทางการดำเนินงานของงานวนศาสตร์ชุมชนในประเทศไทยต่อไปในอนาคต

qr code

Authors and Publishers

Publisher(s): 

RECOFTC

RECOFTC is derived from an abbreviated form of the organization's legal name, Regional Community Forestry Training Center for Asia and the Pacific. Formerly the organization was known as RECOFTC – The Center for People and Forests.

url: 

Data provider

RECOFTC

RECOFTC is derived from an abbreviated form of the organization's legal name, Regional Community Forestry Training Center for Asia and the Pacific. Formerly the organization was known as RECOFTC – The Center for People and Forests.

url: 

Share this page