Search results | Land Portal

Search results

Showing items 1 through 9 of 226.
  1. Library Resource
    Reports & Research
    December, 1970

    De vaak kleine en onregelmatig gevormde percelen in het kleimozaïekgebied zijn meestal zeer kruinig, waardoor voor kavelinrichtingswerken hoge investeringen nodig zijn. Om een "beter inzicht in de te verwachten baten te krijgen zijn door de Provinciale Directie Groningen van de Cultuurtechnische Dienst voor een achttal proefcomplexen in de ruilverkaveling 'De Marne' alternatieve kavelinrichtingsplannen opgesteld.

Land Library Search

Through our robust search engine, you can search for any item of the over 64,800 highly curated resources in the Land Library. 

If you would like to find an overview of what is possible, feel free to peruse the Search Guide


Share this page