Search results | Land Portal | Securing Land Rights Through Open Data

Search results

Showing items 1 through 9 of 61.
 1. Library Resource
  Reports & Research
  December, 1984
  Kenya

  The future of wildlife in our conserved
  ecosystem depends largely on the future planning for
  land use in the adjacent areas. All National Parks
  and game reserves in Kenya, as they now exist, are in
  some degree or other dependent on the relationship
  between land use changes and wildlife in the areas
  sorrounding them. If the surrounding lands deteriorate
  through misuse, or if, in the management no consideration
  is given to wildlife, the national parks and game
  reserves will suffer, or,even be destroyed. Nairobi

 2. Library Resource
  Regulations
  January, 1985
  Vanuatu

  These Regulations implement various provisions of the land Surveyors Act.

 3. Library Resource
  Legislation
  December, 1984
  Brazil

  This Law, consisting of 22 articles, provides for agricultural soil preservation within the State of Paraná. The agricultural land is a National Patrimony and, consequently, it is under the responsibility of the State, the rightful owners, the temporary occupants and the community to preserve it, exercising in it the right of ownership or temporary possession with the limitations established in this agricultural land code of use. The use of agricultural land will only be allowed through land use planning, according to its capacity through the use of appropriate technology.

 4. Library Resource
  Reports & Research
  December, 1984
  Kenya

  In the Kinangop Plateau of Kenya where small holder farmers have been settled, varied climate and soils occur and the level of land use and management is not as high as may be expected. The climate and soils were therefore studied with a view to identity the constraints they present to land use and management and how the constraints may be rectified. Low temperatures and frequent frosts are the main climate constraints while imperfect drainage, low fertility and shallow effective rooting depth are some of the soil constraints.

 5. Library Resource
  Reports & Research
  December, 1984
  Netherlands

  In het kader van het project "Een economisch model van de Nederlandse landbouw" is op het LEI een model van de agrarische grondmarkt ontwikkeld. Dit grondmarktmodel telt vijf samenhangende relaties waarmee aanbod en prijs op drie verschillende deelmarkten worden verklaard. Bij deze verklaring worden zowel effecten van ontwikkelingen binnen als buiten de landbouw alsmede van overheidsbeleid betrokken. De relaties zijn geschat op basis van tijdreeksen van absolute jaarlijkse veranderingen over de periode 1963/1980

 6. Library Resource
  Reports & Research
  December, 1984
  Netherlands

  De in 1981 en 1982 verleende en geweigerde bouw- en aanlegvergunningen in 25 Drentse gemeenten zijn geinventariseerd en er is nagegaan welke procedure de gemeenten hebben gevolgd. Het betreft uitsluitend vergunningaanvragen van land- en tuinbouwers voor de uitvoering van werken en werkzaamheden ten behoeve van de uitoefening van hun bedrijf. Van de 451 aangevraagde vergunningen voor bouw binnen een bouwperceel zijn er slechts 2 geweigerd; voor bouwen buiten het bouwperceel werden 11 vergunningen verleend en 2 geweigerd.

 7. Library Resource
  Reports & Research
  December, 1984
  Netherlands

  Beschrijving van de struktuur van de landbouw in het ruilverkavelingsgebied Westerhorn van 1225 ha, gelegen in de gemeenten Grijpskerk en Grootegast. In dit gebied is de rundveehouderij de voornaamste produktietak en de enige waarin enige groei zit. De veedichtheid is er evenwel nog relatief laag, voornamelijk door een gebrekkige verkaveling en ontsluiting

 8. Library Resource
  Reports & Research
  December, 1984
  Netherlands

  Dit rapport beschrijft de recente en de te verwachten structurele ontwikkeling van de landbouw in een potentieel ruilverkavelingsgebied van circa 6000 ha, gelegen in de gemeente Staphorst. M.b.t. de toekomstige ontwikkeling van de landbouw wordt in dit rapport zowel een prognose gegeven, waarbij rekening wordt gehouden met de invloed van de contingentering in de melkveehouderij, als een prognose op basis van de trends in de afgelopen jaren. De prognose heeft betrekking op de situatie in 1992, de recente ontwikkeling is geanalyseerd voor de periode 1977-1982

Land Library Search

Through our robust search engine, you can search for any item of the over 60,000 highly curated resources in the Land Library. 

If you would like to find an overview of what is possible, feel free to peruse the Search Guide


Share this page