Search results | Land Portal | Securing Land Rights Through Open Data

Search results

Showing items 1 through 9 of 3.
 1. Library Resource
  Journal Articles & Books
  December, 2014
  Honduras, Rwanda, Zambia, Samoa, Sri Lanka, Australia, Vietnam, Malawi, Pakistan, Ethiopia, Nepal, South Africa, Uganda, Kyrgyzstan, Uzbekistan, India, Tajikistan, Kenya

  Ky udhëzues teknik për Qeverisjen e tokës për gratë dhe burrat synon të ndihmojë në vënien në jetë të “Udhëzimeve vullnetare për qeveris-jen e përgjegjshme të të drejtave mbi tokën, burimet e peshkimit dhe pyjet në kuadër të sigurisë ushqimore kombëtare” (FAO, 2012b) për-mes ofrimit të orientimeve që mbështetin parimin e barazisë gjinore lidhur me qeverisjen e të drejtave mbi tokën të mishëruar në Udhëzimet. Në krye të çdo moduli, bëhet lidhja me dispozitat përkatëse të Udhëzimeve.

 2. Library Resource
  Journal Articles & Books
  December, 2014
  Angola, Algeria, Egypt, Bangladesh, Niger, Liechtenstein, Somalia, Namibia, Bulgaria, Bolivia, Ghana, Pakistan, Cape Verde, Jordan, Liberia, Libya, Vietnam, Democratic People's Republic of Korea, Tanzania, Portugal, Cambodia, Ethiopia, Paraguay, Saudi Arabia, Lebanon, Slovenia, Burkina Faso, Slovakia, Mauritania, Croatia, Chile, China, Saint Kitts and Nevis, Jamaica, Djibouti, Guinea, Finland, Uruguay, Thailand, Seychelles, Nepal, Laos, Yemen, Philippines, South Africa, Kiribati, Uganda, Syrian Arab Republic, Nicaragua, Kazakhstan, Niue, Dominica, Benin, Nigeria, Belgium, Togo, Zimbabwe, Sri Lanka, United Kingdom, Malawi, Costa Rica, Cameroon, Morocco, Lesotho, Tokelau, Turkmenistan, Trinidad and Tobago, Netherlands, Iraq, Chad, Georgia, Montenegro, Mongolia, Marshall Islands, Belize, Afghanistan, Burundi, Belarus, Grenada, Greece, Andorra, Rwanda, Tajikistan, Haiti, Mexico, Saint Lucia, India, Latvia, Bhutan, Saint Vincent and the Grenadines, Malaysia, Norway, Czech Republic, Antigua and Barbuda, Fiji, Honduras, Mauritius, Dominican Republic, Luxembourg, Israel, San Marino, Peru, Indonesia, Vanuatu, North Macedonia, Suriname, Congo, Iceland, Cook Islands, Comoros, Colombia, Botswana, Nauru, Moldova, Sao Tome and Principe, Madagascar, Ecuador, Senegal, Maldives, Serbia, France, Lithuania, Mozambique, Zambia, Samoa, Holy See, Guatemala, Denmark, Germany, Australia, Austria, Venezuela, Iran, Palau, Kenya, Turkey, Albania, Oman, Tuvalu, Myanmar, Brunei Darussalam, Tunisia, Russia, Barbados, Brazil, Canada, Equatorial Guinea, United States of America, Qatar, Sweden, Ukraine, Guinea-Bissau, Eswatini, Tonga, Ivory Coast, Republic of Korea, Guyana, Switzerland, Cyprus, Bosnia and Herzegovina, Singapore, Azerbaijan, Uzbekistan, Central African Republic, Poland, Kuwait, Gambia, Eritrea, Gabon, Estonia, Spain, Faroe Islands, El Salvador, Mali, Ireland, Malta, South Sudan, Sierra Leone, Panama, Bahamas, Solomon Islands, New Zealand, Monaco, Italy, Democratic Republic of the Congo, Japan, Kyrgyzstan, Armenia, Micronesia, United Arab Emirates, Argentina, Sudan, Bahrain, Hungary, Papua New Guinea, Cuba, Americas, Northern America, Europe, Asia, Africa, Global, Oceania

  Këto udhëzime janë instrumenti i parë i gjithanshëm botëror për të drejtat mbi burimet dhe administrimin e tyre që është përgatitur me negociata ndërqeveritare. Udhëzimet parashtrojnë parimet dhe standardet e pranuara botërisht të praktikave të përgjegjshme për përdorimin dhe mbajtjen në kontroll të tokës, burimeve të peshkimit dhe pyjeve.

 3. Library Resource
  Legislation
  December, 2014
  Europe, Southern Europe, Albania

  This Law amends and supplements articles 17 and 18 of Law No. 9948 of 2008 dealing with the already-started land distribution procedures regulated by previous Laws No. 7501 of 1991 and No. 8312 of 1998 and provides local government structures with more time to finalize the documentation. It also adds article 19 according to which the decisions of the municipalities’ and communes’ councils and the documentation of land property completed by them according to law 9948 of 2008 during the period of 31 December 2013 to the date this law enters into force are considered valid. Amends: Law No.

Land Library Search

Through our robust search engine, you can search for any item of the over 60,000 highly curated resources in the Land Library. 

If you would like to find an overview of what is possible, feel free to peruse the Search Guide


Share this page