Search | Land Portal | Securing Land Rights Through Open Data

Search results

Showing items 1 through 9 of 2.
 1. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2000
  Netherlands

  Op verzoek van de directie Zuidwest van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij heeft het LEI onderzoek uitgevoerd naar de ruimtedruk in de Zuidelijke Randstad. Hierbij is zowel gekeken naar de huidige als naar de toekomstige ruimtedruk. Ook wordt inzicht gegeven in de diverse prijsvormings- en verwervingsprocessen van grond. Om de regionale verschillen aan te geven zijn 9 landbouwgebieden in Zuid-Holland onderscheiden.

 2. Library Resource
  Journal Articles & Books
  December, 2000

  Voor de groeiende biologische landbouw is grond nodig. Die kan voor een deel uit natuurgebieden komen. De leerstoelgroep Rurale Sociologie van WUR onderzocht de wederzijdse voordelen van samenwerking tussen biologische landbouw en natuurbeschermingsorganisaties onder biologische boeren in Overijssel en het noordoostelijke deel van Gelderland. Welke rol speelt natuurgrond in de bedrijfsvoering, wat is het beleid m.b.t. verpachting van de natuurbeschermingsorganisaties, en welke knelpunten zijn er

Land Library Search

Through our robust search engine, you can search for any item of the over 60,000 highly curated resources in the Land Library. 

If you would like to find an overview of what is possible, feel free to peruse the Search Guide


Share this page