Search results | Land Portal | Securing Land Rights Through Open Data

Land Library Search

Through our robust search engine, you can search for any item of the over 50,000 highly curated resources in the Land Library. 

If you would like to find an overview of what is possible, feel free to peruse the Search Guide


Search results

Showing items 1 through 9 of 5.
 1. Library Resource
  Institutional & promotional materials
  February, 2018

  Grote stadsbomen zijn uitstekende filters voor stedelijke luchtvervuiling en fijnstof. Een boom kan tot 150 kg CO2 per jaar absorberen, koolstof vastleggen en daardoor de klimaatverandering bestrijden. Bomen leveren leefomgeving, voedsel en bescherming voor planten en dieren, en verbeteren de biodiversiteit in het stedelijk gebied. Planten van bomen is essentieel voor toekomstige generaties!

 2. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2001

  Ter verwezenlijking van een groen-blauwe structuur heeft de gemeente Amersfoort opdracht verleend tot het beschrijven van 24 investeringsprojecten die elders met succes zijn of worden uitgevoerd. Deze refereren aan concrete wensen die zich in de vijf deelgebieden van de gemeente (Eempolder, Vallei, Heuvelrug, Stad en Eemloop) voordoen met betrekking tot versterking, betere benutting of duurzaam beheer van elementen in de groene ruimte en het watersysteem.

 3. Library Resource
  Journal Articles & Books
  December, 2002

  In de studie 'Blauwe contouren' is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor combinaties van waterberging (piekberging en voorraadberging) met andere functies in randzones langs bestaande en nieuwe steden. Dit om invulling te geven aan de wateropgave, ook voor stedelijke gebieden, die voortvloeit uit de Startovereenkomst Waterbeleid 21e eeuw. Het idee van een 'blauwe contour' is uitgewerkt voor de ruimtelijke inrichting van de randzone rond VINEX-wijk Saendelft (Zaanstad).

 4. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2006

  Het klimaat verandert en dat heeft economische, ecologische en sociale gevolgen. Veel van die gevolgen hebben een ruimtelijke weerslag. We kunnen op een aantal ervan met ruimtelijke ingrepen anticiperen om de negatieve effecten op te vangen en van de kansen optimaal gebruik te maken. In Nederland gebeurt dat nog weinig. Doel van het project ‘Casestudies en hotspots’ is om gebieden te inventariseren, waar verwacht wordt dat klimaatverandering zal leiden tot gevolgen, die door een andere ruimtelijke inrichting op maatschappelijk aanvaardbare wijze kunnen worden beheerst.

Share this page