Search results | Land Portal | Securing Land Rights Through Open Data

Search results

Showing items 1 through 9 of 15.
 1. Library Resource
  Institutional & promotional materials
  February, 2018

  Grote stadsbomen zijn uitstekende filters voor stedelijke luchtvervuiling en fijnstof. Een boom kan tot 150 kg CO2 per jaar absorberen, koolstof vastleggen en daardoor de klimaatverandering bestrijden. Bomen leveren leefomgeving, voedsel en bescherming voor planten en dieren, en verbeteren de biodiversiteit in het stedelijk gebied. Planten van bomen is essentieel voor toekomstige generaties!

 2. Library Resource
  Reports & Research
  December, 1983
  Netherlands

  The purpose of this study is to analyse how to produce a balance between the design and implementation of "green" facilities. It focusses on providing insight into the conditions under which decisions take place, conditions which have to be satisfied if a balance between design and implementation is to be realised and is to influence the way we create and maintain "green" facilities. The study shows that the management of the "green" facilities is indissolubly linked with the design and the implementation.

 3. Library Resource
  Journal Articles & Books
  December, 1980

  De rol die voorlichting kan spelen bij het landinrichtingsbeleid, wordt in sterke mate beinvloed door het feit dat het belang dat dit beleid tracht te dienen gewoonlijk slechts ten dele overeenstemt met hetgeen de betrokkenen als hun belang zien. Ook het belang van de boeren, de natuurbeschermers, de recreanten en de belastingbetalers is lang niet altijd met elkaar in overeenstemming. Het is een politieke beslissing welk gewicht aan elk van deze belangen wordt toegekend.

 4. Library Resource
  Reports & Research
  December, 1988
  Netherlands
 5. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2001

  Ter verwezenlijking van een groen-blauwe structuur heeft de gemeente Amersfoort opdracht verleend tot het beschrijven van 24 investeringsprojecten die elders met succes zijn of worden uitgevoerd. Deze refereren aan concrete wensen die zich in de vijf deelgebieden van de gemeente (Eempolder, Vallei, Heuvelrug, Stad en Eemloop) voordoen met betrekking tot versterking, betere benutting of duurzaam beheer van elementen in de groene ruimte en het watersysteem.

 6. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2001

  In de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening staat de militaire luchthaven Valkenburg gepland voor ontwikkeling als stedelijk gebied. Binnen de betreffende gemeentes (Wassenaar, Katwijk, Valkenburg) zijn diverse natuurbeschermingsorganisaties voorstander voor het behoud van de luchthaven. Om vanuit de optiek van natuurwaarden een bijdrage aan de discussie en besluitvorming te leveren is Alterra gevraagd om de potentiële ecologische waarde van het marinevliegkamp te beschrijven

 7. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2001
  Netherlands

  Met het in de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening voorgestelde beleid, worden de waardevolle landschappen in Nederland de komende 20 jaar vooralsnog onvoldoende beschermd tegen de oprukkende verstedelijking. Bij continuering van de huidige trends en zonder aanvullend beleid gaat in 2020 door verstedelijking ruim 20␟an de waardevolle landschappen verloren. Met name landschappen in de Noordvleugel van de Randstad en de provincie Utrecht staan onder druk. Het kabinet stelt in de Vijfde Nota wel doelen voor het behoud van landschap en introduceert onder meer het instrument 'groene contouren'.

 8. Library Resource
  Reports & Research
  December, 1999

  De langetermijngrondmarkteffecten van de ruimtelijke perspectieven Palet (geen ruimtelijke ordening) en Stedenland+ (huidige situatie met stedelijke ontwikkeling langs de internationale vervoersassen) lopen nogal uiteen. Zo is er in Palet sprake van een ongesegmenteerde grondmarkt met relatief hoge 'agrarische' grondprijzen in het landelijk gebied, van versnipperd grondgebruik en een hoge grondmobiliteit.

Land Library Search

Through our robust search engine, you can search for any item of the over 60,000 highly curated resources in the Land Library. 

If you would like to find an overview of what is possible, feel free to peruse the Search Guide


Share this page