Search results | Land Portal

Search results

Showing items 1 through 9 of 12.
 1. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2000
  Netherlands

  Bij steeds meer beleid en wetgeving spelen regelingen een rol die betrekking hebben op individuele percelen. Voor de uitvoering en evaluatie van deze regelingen bestaat er daarom grote behoefte aan perceelsgebonden informatie. Om een efficiënte verzameling, opslag en verwerking van deze informatie mogelijk te maken speelt geografische vastlegging van de grenzen van percelen een belangrijke rol.

 2. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2003
  Netherlands

  De kadastrale kaart van 1832 geeft in detail (1:2500) per gemeente de eigendomssituatie en het grondgebruik weer. De kaarten en leggers (OAT) zijn momenteel als scans ontsloten, maar daarmee niet bruikbaar voor analyses in een Geografisch Informatie Systeem (GIS). In een pilotproject is de kadastrale kaart van de gemeente Heino (Overijssel) ontsloten als GIS-bestand en zijn er landschapsecologische analyses uitgevoerd. Hiervoor is ook een terugvertaling gemaakt van de huidige bodem- en grondwaterkaart naar een historisch bestand.

 3. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2003

  De Dienst Basisregistraties (DBR) is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de basisregistratie percelen (BRP). DBR heeft Alterra gevraagd een kwaliteitsonderzoek uit te voeren naar de kwaliteitsaspecten juistheid, nauwkeurigheid, tijdigheid en volledigheid van de BRP. Het kwaliteitsonderzoek is uitgevoerd in zeven deelonderzoeken. Verificatie van de kwaliteit heeft plaatsgevonden op basis van veldbezoek, dossieronderzoek en vergelijking met beschikbare referentiebestanden.

 4. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2015
  Netherlands

  De kadasterwet stelt dat er elke drie jaar een audit moet plaatsvinden op de kwaliteit van de authentieke gegevens van de Basisregistratie Kadaster In 2015 heeft Alterra voor de tweede maal deze audit uitgevoerd d.m.v. interviews en literatuurstudie. Dit rapport bevat de bevindingen en aanbevelingen van deze audit, inclusief een verklaring over de kwaliteit van de Basisregistratie Kadaster.

 5. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2014

  Sinds 1 januari 2012 is basisregistratie topografie (BRT) vrij beschikbaar voor burgers. Wat het effect is op het gebruik is echter onbekend. Een monitor is ontwikkeld door Kadaster samen met Wageningen UR. Het bestand wordt meer gebruikt, bedrijven en ook burgers beginnen met het ontwikkelen van toegevoegde waarde producten en administratieve lasten voor overheidsorganisaties zijn afgenomen. Ook door het Kadaster wordt een open BRT als positief ervaren.

 6. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2013

  Op 1 januari 2012 is basisregistratie topografie (BRT) als open data aan de maatschappij ter beschikking gesteld. Deze stap zal zeer waarschijnlijk aanzienlijke effecten hebben op het gebruik van deze gegevens. Wat deze effecten zijn is echter onbekend. Om meer inzicht in deze effecten te krijgen is door de Wageningen Universiteit en het Kadaster en monitor ontwikkeld. Deze monitor richt zich, via indicatoren, op het meten van de effecten op de maatschappij (externe effecten), de interactie tussen het Kadaster en de maatschappij (relatie effecten) en het Kadaster (interne effecten).

 7. Library Resource

  Besluit van 10 december 2007, houdende wijziging van het Kadasterbesluit, de Maatregel teboekgestelde schepen 1992, de Maatregel te boek gestelde luchtvaartuigen 1996, het Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928, het Rijksreglement...

  Regulations
  Netherlands, Europe, Western Europe

  This Decree amends the Cadastre Decree and some other Decrees in relation with the amendment of the Cadastre Act made by the Act Basic Registration Cadastre and Topography. The amendments have a technical character.

  Amends: Cadastre Decree (No. 571 of 1991). (1991-11-16)

 8. Library Resource

  Besluit van 25 januari 2006, houdende wijziging van het Kadasterbesluit, de Maatregel teboekgestelde schepen 1992, de Maatregel te boek gestelde luchtvaartuigen 1996 en het Arbeidstijdenbesluit vervoer (wijziging in verband met de inwerkingtreding...

  Regulations
  Netherlands, Europe, Western Europe

  This Decree amends the Cadastre Decree and some other Decrees in relation to the entry into force of the Act No. 410 of 2003 to amend Cadastre Act and the Cadastre Organisation Act (adjustment of purposes and duties of Cadastre Service and other public registries), the revised Cadastre Act of 2005 and other legislation relative to ships and aircrafts. The amendments concern the new organization of the Cadastre.

  Amends: Cadastre Decree (No. 571 of 1991). (1991-11-16)

Land Library Search

Through our robust search engine, you can search for any item of the over 60,000 highly curated resources in the Land Library. 

If you would like to find an overview of what is possible, feel free to peruse the Search Guide


Share this page