Search results | Land Portal | Securing Land Rights Through Open Data

Search results

Showing items 1 through 9 of 2.
 1. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2008
  Netherlands

  In dit rapport wordt een zestal voor de agrarische sector relevante vrijstellingen in artikel 15, eerste lid van de Wet op belastingen van Rechtsverkeer (WBR) geëvalueerd. De vrijstellingen zorgen ervoor dat de aankoop van landbouwgrond onder bepaalde voorwaarden onbelast is met 6% overdrachtsbelasting. In de evaluatie wordt per vrijstelling onderzocht of de regeling op een doeltreffende en doelmatige manier leidt tot het bereiken van de geformuleerde doelstellingen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de neveneffecten van de regeling.

 2. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2014
  Netherlands

  Het Interdepartementale Beleidsonderzoek (IBO) Agrosector heeft behoefte aan inzicht in de werking van de fiscale faciliteiten voor de agrosector en in de effecten van mogelijke aanpassingen daarvan. Doelstelling van dit project is om de IBO-werkgroep Agrosector inzicht te bieden in de effecten van het draaien aan knoppen van de fiscale regelingen, met name het afschaffen ervan. Door dit inzicht is de werkgroep beter in staat om onderbouwde beleidsaanbevelingen te doen.

Land Library Search

Through our robust search engine, you can search for any item of the over 60,000 highly curated resources in the Land Library. 

If you would like to find an overview of what is possible, feel free to peruse the Search Guide


Share this page