Search results | Land Portal | Securing Land Rights Through Open Data

Land Library Search

Through our robust search engine, you can search for any item of the over 50,000 highly curated resources in the Land Library. 

If you would like to find an overview of what is possible, feel free to peruse the Search Guide


Search results

Showing items 1 through 9 of 17.
 1. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2001

  Er is informatie geonventariseerd over maatschappelijke behoeften die in 2015-2020 waarschijnlijk spelen ten aanzien van de groene ruimte en over beheersystemen waarmee agrariërs kunnen inspelen op deze behoeften. Speciale aandacht is uitgegaan naar het effect van de beheersystemen op inkomens van agrariërs en naar de betekenis van de beheersystemen voor drie ruimtelijke kwaliteitsaspecten te weten economisch, sociaal en ecologisch. In totaal zijn twintig beheersystemen gesignaleerd. Zestien daarvan kunnen positief uitpakken voor het inkomen van agrariërs.

 2. Library Resource
  Journal Articles & Books
  December, 2002

  Door verschillen in ondernemers en omstandigheden, is grondgebruik, grondgebondenheid en grondproductie specifiek voor elke situatie.

 3. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2013

  Bij veel onderzoeksvragen bij het Planbureau voor de Leefomgeving en Wageningen UR spelen ontbossing en bosbouw een belangrijke rol. Om de effecten te analyseren voor grondgebruik van het beleid voor biobrandstoffen, landbouw of handel wordt vaak het algemene evenwichtsmodel MAGNET van LEI Wageningen UR gebruikt. Een van de sterke kanten van dit model van de wereldeconomie is de aandacht voor grondaanbod. Recent is een nieuwe benadering voor de dynamiek van de grondmarkt en de rol van bosbouw ontwikkeld.

 4. Library Resource
  Legislation
  Netherlands, Europe, Western Europe

  The amendment of the Fertilizing Substances Act and the other Acts concern the prolongation with two years of the period for the existence of manure production rights in the poultry and pig industry.

  Amends: Act containing rules relative to the trade in and the disposal of fertilizing substances (Fertilizing Substances Act). (2012-03-19)

 5. Library Resource
  Regulations
  Netherlands, Europe, Western Europe

  This Decree concerns the protection of the soil from polluting substances and works that deteriorate the quality of soil. The Decree prescribes rules for the use of construction materials and defines methods to measure effects on the environment and in particular the subsoil groundwater. Other rules concern use of dredging materials, also in agriculture. The Decree defines specific standards for use and storage and makes provision for control and enforcement.

  Implements: Act containing rules relative to protection of the soil (Soil Protection Act). (2010-07-19)

 6. Library Resource
  Regulations
  Netherlands, Europe, Western Europe

  This Decree concerns the protection of the soil from polluting substances and works that deteriorate the quality of soil. The Decree prescribes rules for the use of construction materials and defines methods to measure effects on the environment and in particular the subsoil groundwater. Other rules concern use of dredging materials, also in agriculture. The Decree defines specific standards for use and storage and makes provision for control and enforcement. It also applies to sludge used by agricultural enterprises as defined by article 1 of the Fertilizers Act.

 7. Library Resource
  Legislation
  Netherlands, Europe, Western Europe

  This Act makes amendments principally to the Soil Protection but also the Environment Act, the Act on Economic Offences and the Act on Pollution of Surface Waters in relation with deposit in or on the soil of construction materials, soil and dredging. The amendments concern the making of rules for such activities, standards for deposited material and the protection of soil, water, air, public health, plants and animals.

 8. Library Resource
  Regulations
  Netherlands, Europe, Western Europe

  This Decree contains rules relative to the quality of works in the field of soil management and conservation and the professional integrity of the persons that carry out such works. The aim of the Decree is to streamline and improve previous legislation, to strengthen the decision-making capacity of local authorities in the field of soil management and conservation and to secure legality and improve the quality of professionals in this field.

Share this page