Search | Land Portal | Securing Land Rights Through Open Data

Search results

Showing items 1 through 9 of 33.
  1. Library Resource
    Reports & Research
    December, 1965

    De Cultuurtechnische Dienst verzocht in april I964 het Landbouw- Economisch Instituut een sociaal-economische schets te maken van de ruilverkaveling-in-voorbereiding "Houtse Polders". Deze schets is een uitwerking van en een toelichting op de bestaande statistische documentatie over het betrokken gebied.

Land Library Search

Through our robust search engine, you can search for any item of the over 60,000 highly curated resources in the Land Library. 

If you would like to find an overview of what is possible, feel free to peruse the Search Guide


Share this page