Search results | Land Portal | Securing Land Rights Through Open Data

Land Library Search

Through our robust search engine, you can search for any item of the over 50,000 highly curated resources in the Land Library. 

If you would like to find an overview of what is possible, feel free to peruse the Search Guide


Search results

Showing items 1 through 9 of 8.
 1. Library Resource
  Institutional & promotional materials
  February, 2018

  Grote stadsbomen zijn uitstekende filters voor stedelijke luchtvervuiling en fijnstof. Een boom kan tot 150 kg CO2 per jaar absorberen, koolstof vastleggen en daardoor de klimaatverandering bestrijden. Bomen leveren leefomgeving, voedsel en bescherming voor planten en dieren, en verbeteren de biodiversiteit in het stedelijk gebied. Planten van bomen is essentieel voor toekomstige generaties!

 2. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2007

  Studie uitgevoerd in het kader van de Routeplanner 2010 > 2050:”Naar een Klimaatbestendig Nederland”. Een duurzame gebiedsontwikkeling in het Groene Hart, hoe krijgt dat vorm, rekening houdend met klimaatverandering. Want: De ambitie om de problemen in het Groene Hart aan te pakken is volop aanwezig. De vraag die overblijft, is: Is straks (zeg 2050) het Groene Hart wel voldoende klimaatbestendig ingericht. Daarover gaat dit rapport.

 3. Library Resource
  Journal Articles & Books
  December, 2002

  In de studie 'Blauwe contouren' is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor combinaties van waterberging (piekberging en voorraadberging) met andere functies in randzones langs bestaande en nieuwe steden. Dit om invulling te geven aan de wateropgave, ook voor stedelijke gebieden, die voortvloeit uit de Startovereenkomst Waterbeleid 21e eeuw. Het idee van een 'blauwe contour' is uitgewerkt voor de ruimtelijke inrichting van de randzone rond VINEX-wijk Saendelft (Zaanstad).

 4. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2008

  Door toenemende druk op het ruimtegebruik en stijgende grondprijzen trekken steeds meer bedrijven naar buitengebieden. Desondanks is een vitale glastuinbouw in de stedelijke omgeving zeer gewenst. Mogelijkheden voor glastuinbouw in de stedelijke omgeving: meervoudige ruimtebenutting en duurzaam energiegebruik

 5. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2011

  Bedrijventerrein De Mars van Zutphen ondergaat momenteel een revitaliseringsoperatie. Ook zijn er ideeën om de boulevard vanaf het oude Zutphense IJsselfront langs de uiterwaarden grenzend aan De Mars door te trekken en is er een woonwijk gepland rond de nieuw aan te leggen Noorderhaven. Allemaal ontwikkelingen die hun weerslag zullen hebben op de Marsuiterwaarden, een natuur- en watersportgebied dat erg geliefd is bij zijn huidige gebruikers. Deze aangrenzende uiterwaarden maken echter maar heel beperkt deel uit van deze plannen.

 6. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2011

  Studenten van Van Hall-Larenstein (landschapsarchitectuur; bos- natuurbeheer; land- en watermanagement) hebben als een adviesbureau gewerkt aan diverse voorstellen voor het klimaatbestendig maken van de stadsregio Arnhem - Nijmegen. Eerst is een analyse volgens de lagenbenadering gemaakt, zijn relevante thema’s en referenties bestudeerd, is een visie opgesteld en ten slotte is een masterplan voor een klimaatbestendig stadsregio opgesteld.

 7. Library Resource
  Regulations
  Netherlands, Europe, Western Europe

  This Decree amends the Decree containing further rules relative to land consolidation in concentration areas so as to give effect to new provisions for the consolidation of land in general as laid down in the new Town and Country Planning Act. The Decree shall be in conformity with the new planning system introduced by the Act. The title of the principal Decree is amended.

  Amends: Decree No. 243 of 2006 containing further rules relative to land consolidation in concentration areas. (2010-07-23)

 8. Library Resource
  Regulations
  Netherlands, Europe, Western Europe

  This Decree lays down rules for the consolidation of land in so-called "concentration areas", i.e. areas with a high concentration of agricultural activities. The consolidation of land shall be done in accordance with a system of valuation of the land and a land consolidation plan.

  Amended by: Decree No. 667 of 2006 amending the Decree containing further rules relative to land consolidation in concentration areas. (2006-11-30)

Share this page