Search results | Land Portal | Securing Land Rights Through Open Data

Search results

Showing items 1 through 9 of 3.
 1. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2010

  Voor de Natuurverkenning 2011 onderzoekt het Planbureau voor de Leefomgeving vier streefbeelden voor natuur. Eén van deze streefbeelden is Beleefbare natuur. Stadsparken zijn een belangrijke omgeving waar burgers natuur kunnen beleven. Om de uitwerking van het streefbeeld te ondersteunen, werd een serie van tien verkennende interviews uitgevoerd over ‘Het Park van de Toekomst’.

 2. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2008

  Door toenemende druk op het ruimtegebruik en stijgende grondprijzen trekken steeds meer bedrijven naar buitengebieden. Desondanks is een vitale glastuinbouw in de stedelijke omgeving zeer gewenst. Mogelijkheden voor glastuinbouw in de stedelijke omgeving: meervoudige ruimtebenutting en duurzaam energiegebruik

 3. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2011

  Bedrijventerrein De Mars van Zutphen ondergaat momenteel een revitaliseringsoperatie. Ook zijn er ideeën om de boulevard vanaf het oude Zutphense IJsselfront langs de uiterwaarden grenzend aan De Mars door te trekken en is er een woonwijk gepland rond de nieuw aan te leggen Noorderhaven. Allemaal ontwikkelingen die hun weerslag zullen hebben op de Marsuiterwaarden, een natuur- en watersportgebied dat erg geliefd is bij zijn huidige gebruikers. Deze aangrenzende uiterwaarden maken echter maar heel beperkt deel uit van deze plannen.

Land Library Search

Through our robust search engine, you can search for any item of the over 60,000 highly curated resources in the Land Library. 

If you would like to find an overview of what is possible, feel free to peruse the Search Guide


Share this page