Search results | Land Portal | Securing Land Rights Through Open Data

Search results

Showing items 1 through 9 of 59.
 1. Library Resource
  Regulations
  June, 2010
  Albania

  The Regulation lays down the rules for the implementation of common geodesic and GIS (Geographic Information System) standards that must be used by the territorial planning authorities and other public institutions in the Republic of Albania. It consists of four Chapters: General provisions (I); Standards for the data and metadata specifications (II); Standards for the description of data coding and formatting (III); Standards of Network Services (IV).

  Implements: Law No. 10119 on land use planning. (2009-04-23)

 2. Library Resource
  Regulations
  April, 2016
  Albania

  This Regulation 271 of 2016 amends various articles of Regulation 408 of 2015. It also supplements it by introducing ‘the electronic permits system’ as the basis of all state data on requests and permits. The electronic system is part of the integrated register for territory development and manages the interaction of all subjects involved in this process including the applicant, the authorities responsible for issuing the permit and other institutions obligated to give information or approval on the permits. Any subject applying for the permit shall do so through the electronic database.

 3. Library Resource
  National Policies
  December, 2007
  Albania

  The National Strategy on Gender Equality and Domestic Violence 2007-2010 is a multi-sectoral policy laying down the approaches and institutional mechanisms for mainstreaming gender issues into public policies, easing gender-based differences and preventing domestic violence.

 4. Library Resource
  Legislation
  July, 1998
  Albania

  This Law amends Law No. 7665 on the Priority Tourism Development Zones by replacing throughout the text the words “Ministry of Tourism” with “Committee for Tourism Development”, and the words “Minister of Tourism” with “Chair of the Tourism Development Committee”.

  Amends: Law No. 7665 on the Priority Tourism Development Zones. (1993-01-21)

 5. Library Resource
  Regulations
  December, 2017
  Albania

  This Regulation 739 of 2017 amends and supplements Regulation 725 of 2015 regarding the organization and functioning of the Territory Development Agency. The changes include: appointment and termination of the General Director of the Agency by the Prime Minister; replacement of the integrated territory registry with the electronic permits system; and exercise of several ministerial functions by the Prime Minister.

  Implements: Law No. 107/2014 on territory planning and development. (2014-07-31)

 6. Library Resource
  Regulations
  August, 2008
  Albania

  This Regulation amends articles 2, 5, and 8 of Regulation 289 of 2006. The amendment affects the structure and organization of the ALUIIZC. According to it, the ALUIIZC will have a Tirana-based central department and 27 local departments according to the list introduced by it. Further, the ALUIIZC will be chaired by the General Director and 3 (three) Deputy Directors.

  Amends: Regulation No. 289 of 2006 on the organization and functioning of the Agency of Legalisation, Urbanisation, and Integration of Informal Zones/Construction (ALUIIZC). (2006-05-17)

 7. Library Resource
  Journal Articles & Books
  December, 2014
  Honduras, Rwanda, Zambia, Samoa, Sri Lanka, Australia, Vietnam, Malawi, Pakistan, Ethiopia, Nepal, South Africa, Uganda, Kyrgyzstan, Uzbekistan, India, Tajikistan, Kenya

  Ky udhëzues teknik për Qeverisjen e tokës për gratë dhe burrat synon të ndihmojë në vënien në jetë të “Udhëzimeve vullnetare për qeveris-jen e përgjegjshme të të drejtave mbi tokën, burimet e peshkimit dhe pyjet në kuadër të sigurisë ushqimore kombëtare” (FAO, 2012b) për-mes ofrimit të orientimeve që mbështetin parimin e barazisë gjinore lidhur me qeverisjen e të drejtave mbi tokën të mishëruar në Udhëzimet. Në krye të çdo moduli, bëhet lidhja me dispozitat përkatëse të Udhëzimeve.

 8. Library Resource
  Journal Articles & Books
  December, 2014
  Angola, Algeria, Egypt, Bangladesh, Niger, Liechtenstein, Somalia, Namibia, Bulgaria, Bolivia, Ghana, Pakistan, Cape Verde, Jordan, Liberia, Libya, Vietnam, Democratic People's Republic of Korea, Tanzania, Portugal, Cambodia, Ethiopia, Paraguay, Saudi Arabia, Lebanon, Slovenia, Burkina Faso, Slovakia, Mauritania, Croatia, Chile, China, Saint Kitts and Nevis, Jamaica, Djibouti, Guinea, Finland, Uruguay, Thailand, Seychelles, Nepal, Laos, Yemen, Philippines, South Africa, Kiribati, Uganda, Syrian Arab Republic, Nicaragua, Kazakhstan, Niue, Dominica, Benin, Nigeria, Belgium, Togo, Zimbabwe, Sri Lanka, United Kingdom, Malawi, Costa Rica, Cameroon, Morocco, Lesotho, Tokelau, Turkmenistan, Trinidad and Tobago, Netherlands, Iraq, Chad, Georgia, Montenegro, Mongolia, Marshall Islands, Belize, Afghanistan, Burundi, Belarus, Grenada, Greece, Andorra, Rwanda, Tajikistan, Haiti, Mexico, Saint Lucia, India, Latvia, Bhutan, Saint Vincent and the Grenadines, Malaysia, Norway, Czech Republic, Antigua and Barbuda, Fiji, Honduras, Mauritius, Dominican Republic, Luxembourg, Israel, San Marino, Peru, Indonesia, Vanuatu, North Macedonia, Suriname, Congo, Iceland, Cook Islands, Comoros, Colombia, Botswana, Nauru, Moldova, Sao Tome and Principe, Madagascar, Ecuador, Senegal, Maldives, Serbia, France, Lithuania, Mozambique, Zambia, Samoa, Holy See, Guatemala, Denmark, Germany, Australia, Austria, Venezuela, Iran, Palau, Kenya, Turkey, Albania, Oman, Tuvalu, Myanmar, Brunei Darussalam, Tunisia, Russia, Barbados, Brazil, Canada, Equatorial Guinea, United States of America, Qatar, Sweden, Ukraine, Guinea-Bissau, Eswatini, Tonga, Ivory Coast, Republic of Korea, Guyana, Switzerland, Cyprus, Bosnia and Herzegovina, Singapore, Azerbaijan, Uzbekistan, Central African Republic, Poland, Kuwait, Gambia, Eritrea, Gabon, Estonia, Spain, Faroe Islands, El Salvador, Mali, Ireland, Malta, South Sudan, Sierra Leone, Panama, Bahamas, Solomon Islands, New Zealand, Monaco, Italy, Democratic Republic of the Congo, Japan, Kyrgyzstan, Armenia, Micronesia, United Arab Emirates, Argentina, Sudan, Bahrain, Hungary, Papua New Guinea, Cuba, Americas, Northern America, Europe, Asia, Africa, Global, Oceania

  Këto udhëzime janë instrumenti i parë i gjithanshëm botëror për të drejtat mbi burimet dhe administrimin e tyre që është përgatitur me negociata ndërqeveritare. Udhëzimet parashtrojnë parimet dhe standardet e pranuara botërisht të praktikave të përgjegjshme për përdorimin dhe mbajtjen në kontroll të tokës, burimeve të peshkimit dhe pyjeve.

Land Library Search

Through our robust search engine, you can search for any item of the over 60,000 highly curated resources in the Land Library. 

If you would like to find an overview of what is possible, feel free to peruse the Search Guide


Share this page