Search results | Land Portal | Securing Land Rights Through Open Data

Land Library Search

Through our robust search engine, you can search for any item of the over 50,000 highly curated resources in the Land Library. 

If you would like to find an overview of what is possible, feel free to peruse the Search Guide


Search results

Showing items 1 through 9 of 1.
  1. Library Resource
    Manuals & Guidelines
    June, 2010
    South Africa

    [AFR] Munisipale meentgrond skep ’n unieke geleentheid vir landelike ontwikkeling en grond- en agrariese hervorming. Wetgewing bepaal dat munisipale meentgrond moet bydra tot grondhervorming. Meente moet beskikbaar gemaak word vir landboudoeleindes vir diegene wat voorheen toegang tot die soort grond ontsê is. Arm dorpsinwoners wat wil deelneem aan landbou, moet saamspan om toegang tot munisipale meentgrond op te eis.

Share this page