Search results | Land Portal

Search results

Showing items 1 through 9 of 611.
 1. Library Resource
  Journal Articles & Books
  December, 2007
  Philippines

  The purpose of this thesis is to examine the nature and scope of the linkages between the resource environments, livelihoods and food security of households and individuals. These are analyzed using the livelihood systems framework with the biophysical environment as the entry point. The biophysical and socio-economic environments are investigated as the conditioning and influencing factors that help define the relationships along the production-consumption continuum. The context is spatial, in this case that of fragile areas, where most of the poor and food insecure live and work.

 2. Library Resource
  Journal Articles & Books
  December, 2007
  Global

  This issue of Land Reform, Land Settlement and Cooperatives contains an interesting and wide-ranging set of contributions providing insights into land related issues ranging from Italy to the Central Andes, and from the historical development of sustainable tenure practices to aspects of agriculture sector planning. The eight articles featured open with that of Lavigne Delville, which addresses issues relating to insecurity of tenure in West Africa, and identifies what the paths of change currently appear to be.

 3. Library Resource
  Journal Articles & Books
  December, 2007
  Global

  The articles in this issue supplement the recent publication "Good governance in land tenure and administration" (Land Tenure Studies No. 9), which provides practical advice for land professionals on improving governance in a land administration system or other land tenure arrangement.

 4. Library Resource
  Journal Articles & Books
  December, 2007
  Global

  This guide is written for people who work in land administration and all those with an interest in land, land tenure and their governance. Although much has been written about the importance of good governance in achieving development goals, there is comparatively little material on good governance in land tenure and administration. Failings in governance have adverse consequences for society as a whole. By contrast, good governance can help achieve economic development and the reduction of poverty. Good governance matters. Land is the single greatest resource in most countries.

 5. Library Resource
  Journal Articles & Books
  December, 2007

  De Noordelijke Friese Wouden zijn aangewezen als Nationaal Landschap. Inrichting hiervan zal plaats vinden in een proces met belanghebbenden, onder wie bewoners en bezoekers. Hoe zou volgens hen het landschap eruit moeten zien en hoe kunnen de lokale actoren rekening houden met hun wensen?

 6. Library Resource
  Journal Articles & Books
  December, 2007
  Netherlands

  Schiet het landschap- en natuurbeleid iets op met de nieuwe Wet ruimtelijke ordening? Vast staat dat de rol van de provincie versterkt wordt met nieuwe instrumenten en dat de nieuwe Wro een antwoord probeert te zijn op de schaalvergroting in de ruimtelijke ordening. Voor natuur en landschap is dat gunstig omdat daarmee het keurslijf van te krappe (bestemmings) plangebieden wordt open gebroken. Voorwaarde is wel dat de provincies het nieuwe instrumentarium daadwerkelijk gaan gebruiken

 7. Library Resource
  Journal Articles & Books
  December, 2007

  In recente Nederlandstalige literatuur spelen mens en ruimte een belangrijke rol. Dimitri Verhulst geeft in zijn boek "De helaasheid der dingen" een indringend beeld van een locale subcultuur die op allerlei manieren in aanraking komt met een bemoeizuchtige buitenwereld. Met behulp van dit boek laat Henk de Haan in dit essay zien dat als we iets willen weten over mensen, we vaak uit romans meer inspiratie kunnen putten dan uit de wetenschappelijke literatuur. Identiteit is een centraal begrip in de relatie tussen mens en ruimte

 8. Library Resource
  Journal Articles & Books
  December, 2007
  Netherlands

  Terwijl het reguliere pachtareaal al jaren daalt, is het areaal grijze pacht in de laatste 10 jaar juist toegenomen. Ook is de prijs per hectare van grijze pacht hoger dan voor reguliere pacht. Het Pachtnormenbesluit van 2001 wordt dit jaar vernieuwd, zowel qua berekeningsmethode als qua hoogte van de normen.

 9. Library Resource
  Journal Articles & Books
  December, 2007

  De Nota Ruimte wijst de grondgebonden landbouw aan als drager van het cultuurlanschap in de Nationale Landschappen. Dit veronderstelt: 1. dat er voor landbouw toekomst is; 2. dat deze niet op gespannen voet staat met landschapskwaliteit. Of, en in welke mate deze veronderstelling opgaat, is het onderwerp van deze bijdrage vanuit WOT Natuur & Milieu. Conclusie van het betoog: per nationaal landschap is een gerichte aanpak nodig om de landbouw haar rol als drager van het cultuurlandschap te laten vervullenl

 10. Library Resource
  Journal Articles & Books
  December, 2007
  Netherlands

  Designers, architects and planners must begin to anticipate the far reaching changes we are facing in connection with climate change. What if we take action and actively participate in the transition from fossil-fuel driven society towards a more sustainable society? This Wageningen University paper intends to discuss some of the spatial opportunities and consequences of a sustainable energy transition in relation to climate change and depletion of fossil-fuels.

Land Library Search

Through our robust search engine, you can search for any item of the over 64,800 highly curated resources in the Land Library. 

If you would like to find an overview of what is possible, feel free to peruse the Search Guide


Share this page