Search results | Land Portal | Securing Land Rights Through Open Data

Search results

Showing items 1 through 9 of 1701.
 1. Library Resource

  ይህ መመሪያ በፈቃደኝነት ላይ የተመሰረተ የመሬት፤ ዓሣ እና ደን አስተዳዳርና ጥበቃ፤ ለብሄራዊ የምግብ ዋስትና በሚል ተዘጋጅቶ ከእንግሊዝኛ ወደ አማርኛ የተተረጎመ ነው፡፡

  Manuals & Guidelines
  May, 2019
  Africa, Eastern Africa, Ethiopia

  የነዚህ የበጎ ፈቃድ መመሪያዎች አላማ የመሬት፣ የአሳ እንዲሁም የደን ይዞታ አስተዳደርን ለማሻሻል ምሪት መስጠት ብሎም እንደማጣቀሻ ማገልገል ሲሆን ይህም ለሁሉም ሰው የምግብ ዋስትናን ማረጋገጥ የተሰኘው መርሆን መሠረት ያደረገ እና የሰው ልጆችን በቂ ምግብ የማግኘት መብት በአገር አቀፍ የምግብ ዋስትና ማዕቀፍ ውስጥ በዘላቂነት እውን እንዲሆን ድጋፍ መስጠት ነው። የነዚህ መመሪያዎች አላማ ረሃብን እና ድህነትን ለማጥፋት ለሚደረገው አለም አቀፍ እና አገር አቀፍ ርብርብ አስተዋጽዖ ማድረግ ሲሆን ይኸውም ቀጣይነት ያለው የመሬት ልማት ለዕድገት መሠረታዊ ጉዳይ ነው የተሰኘውን መርሆ በማንገብ ፍትሃዊ የመሬት፣ የአሳ እና የደን ሀብት ክፍፍል እንዲሁም ዋስትና ያለው የይዞታ መብት እንዲኖር ማስተዋወቅን ይጨምራል። ድህነትን እና ረሃብን ማጥፋት እንዲሁም ቀጣይነት ያለው የተፈጠሮ ሀብት አጠቃቀምን ማስፈን በዋናነት የማህበረሰቡን እና ሌሎች የሚመለከታቸው አካላትን መሬት፣ የአሳ እና የደን ሀብቶች ማግኘት ላይ የተመሠረተ ነው። የአብዛኛው በተለይ የገ

 2. Library Resource
  Manuals & Guidelines
  December, 2016
  Africa, Eastern Africa, Ethiopia

  በግብርና ስራ ላይ የሚውል ኢንቨስትመንት በምግብ ራስን አለመቻልንና ድህነትን ለመቀነስ እጅጉን አስፈላጊ ነው፡፡ ከ2000 ዓ.ም ጀምሮ በታዳጊ አገሮች ውስጥ የእርሻ ቦታ ተፈላጊነት በከፍተኛ ደረጃ ጨምሯል፡፡ በዚህ አኳያ መሬት አጉዋጊ መስህብነት ያለው ቋሚ ንብረት ተደርጐ ይወሰዳል፡፡ በማህበራዊ ዘርፍ ረገድ በመሬት ላይ የሚደረጉ ኢንቨስትመንቶች ቅይጥ ውጤቶችን አምጥተዋል፡፡ እንደነዚህ ያሉ ኢንቨስትመንቶች የአንዱን አካባቢ ማህበረሰቦች ተጠቃሚ የማድረግ አቅም አላቸው፡፡ ይህም አነስተኛ አቅም ያላቸው ገበሬዎች የካፒታል፡ የቴክኖሎጂ፣ የእውቀትና የግብይት ቦታዎች አቅራቦት እንዲኖራቸው በማድረግ ነው፡፡ ከዚሁ ጐን ለጐን የላቀ ኢኮኖሚያዊ እምርታ እና የግብርና ምርታማነትን የመሳሰሉ ጠቀሜታዎችን ማግኘት ያስችላሉ፡፡ ቢሆንም እነዚህ ኘሮጅክቶች ብዙ ግዜ የአካባቢውን ነዋሪዎች መብቶቻቸውን እንዲያጡና መሬታቸውንና በመሰል የተፈጥሮ ሃብቶችም መ ጠቀም እ ንዳይችሉ በ ማድረግ ለ ተጐጂነት ይ ዳርጉዋቸዋል፡፡ እ ንደዚሁም በ ምግብ ዋስትናና በገጠር ነ

 3. Library Resource
  Institutional & promotional materials
  February, 2018
  Gambia

  Since the establishment of the FAO Representation in the Republic of the Gambia in 1978, FAO has provided vital support<p></p>to the development of agriculture and natural resource sectors in the country. The Organization has implemented more than<p></p>120 projects, also facilitating policy formulation and the development of programmes and projects to improve production,<p></p>productivity, food quality and national technical and institutional capacities.

 4. Library Resource
  Institutional & promotional materials
  June, 2018
  Djibouti

  La République de Djibouti et la FAO n’ont cessé d’intensifier leur coopération depuis l’ouverture de la Représentation de l’Organisation<p></p>en 2008. De nombreux domaines, comme l’accès à l’eau, les productions végétales, animales et halieutiques, l’aquaculture et la<p></p>foresterie ont bénéficié de l’assistance de la FAO. La FAO continue de renforcer sa collaboration avec Djibouti, en mettant l’accent sur la<p></p>résilience et les initiatives de développement durable, y compris les projets ciblant les agropasteurs.

 5. Library Resource
  Journal Articles & Books
  February, 2019
  Kenya, Tanzania, Burkina Faso, Benin, Nepal, South Africa, Nicaragua, Vietnam, Mozambique, Thailand, Madagascar, China, Myanmar, Indonesia, Ecuador, Bolivia, Ghana, Senegal, Cameroon, Norway, Cambodia

  Milones de personas de todo el mundo dependen de recursos naturales, como la tierra, la pesca y los bosques, que se utilizan de manera colectiva como propiedades<p></p>comunales. Estas son fundamentales para la cultura, el bienestar y la identidad cultural. Como fuente de alimentos e ingresos, constituyen una importante red de seguridad, en particular para las personas más vulnerables y marginadas.

 6. Library Resource
  Institutional & promotional materials
  September, 2018
  Mozambique, Burundi, Kenya, Somalia, South Sudan, Ethiopia, Guatemala, Myanmar, Cameroon, Colombia, Ghana, Sierra Leone, Guinea, Sudan, Pakistan, Niger, Malawi

  Land, fisheries, forests and other natural resources provide a basis for livelihoods and social, cultural and religious practices. However, most people in rural areas in developing countries do not have any form of documentation to protect their land and natural resources rights, which puts their livelihoods and consequently their food and nutrition security are at risk. Secure tenure rights promote responsible investment in agriculture that could increase productivity and enhance food security and nutrition.

 7. Library Resource
  Journal Articles & Books
  May, 2018
  Kenya, Somalia, Italy, Djibouti, Ethiopia, Saudi Arabia

  This country profile describes the state of the water resources and water use, as well as the state of agricultural water management in Somalia. The aim of this report is to describe the particularities of the country and the problems met in the development of the water resources, and irrigation in particular.

 8. Library Resource
  Journal Articles & Books
  October, 2018
  Seychelles, Italy

  This country profile describes the state of the water resources and water use, as well as the state of agricultural water management in Seychelles. The aim of this report is to describe the particularities of the country and the problems met in the development of the water resources, and irrigation in particular.

 9. Library Resource
  Journal Articles & Books
  August, 2018
  Algeria, Qatar, Egypt, Malta, Jordan, Libya, Kuwait, Saudi Arabia, Lebanon, Mauritania, Iraq, Iran, Djibouti, Morocco, Yemen, Turkey, Oman, Syrian Arab Republic, United Arab Emirates, Tunisia, Sudan, Bahrain

  Fragility has become the reality in several countries of the Middle East and North Africa. Armed conflict and forced displacement are taking an enormous toll on human lives, with the region accounting for about 60 percent of the estimated global total of battle-related casualties since the turn of the millennium. Conflicts and fragility have also had negative economic impacts, with countries directly affected by conflict such as Syria and Yemen losing as much as half of their pre-war GDP.

 10. Library Resource
  Institutional & promotional materials
  May, 2018
  Burkina Faso, Nigeria, Mali, France, Ghana, Congo, Niger, Togo

  La transhumance transfrontalière est trop souvent réduite à une activité génératrice de conflits qu’il est possible de régler très facilement en fermant les frontières. Cette note aux décideurs montre une réalité beaucoup plus complexe. La mobilité pastorale en Afrique de l’Ouest représente un apport économique de plusieurs dizaines de milliards de Fcfa chaque année dans toutes les zones d’accueil. Dans une région troublée sur le plan sécuritaire et confrontée au défi de l’emploi et de la pauvreté, la dimension économique, sociale et politique de la transhumance est importante à préserver.

Land Library Search

Through our robust search engine, you can search for any item of the over 60,000 highly curated resources in the Land Library. 

If you would like to find an overview of what is possible, feel free to peruse the Search Guide


Share this page