Search results | Land Portal | Securing Land Rights Through Open Data

Search results

Showing items 1 through 9 of 59.
 1. Library Resource
  Conference Papers & Reports
  December, 2006
  Germany, Europe

  The CAP reform of 2003 will change farmer's business environment in Europe. This paper analyses the impact of the reform on the land use in southern German grassland regions. The assessment will be based on model calculations for two typical grassland regions. Each study area represents one village with its specific farm structure and natural conditions. These regions differ in their excellence with respect to agricultural use. In Southern Germany small to medium sized family farms is the most frequent type of farming.

 2. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2006
  Bangladesh, Netherlands, Sweden, Sri Lanka, Asia

  This project is funded by the European Commission under its Asia Pro Eco II Program. It is undertaken by the International Water Management Institute (IWMI), Sri Lanka; COSI, Sri Lanka; the International Water and Sanitation Centre (IRC), the Netherlands; NGO Forum for Drinking Water Supply and Sanitation, Bangladesh; and the Stockholm Environment Institute (SEI), Sweden. The project pilot cities are Rajshahi City in Bangladesh and Kurunegala City in Sri Lanka.

 3. Library Resource
  Legislation
  December, 2006
  Austria

  The present Law introduces some amendments to the Tyrol Farmland Requirement Law 1996 (LGBl. No. 74). In particular, the Law amends Article 39 concerning dispute settlement for agricultural authorities; article 69 laying down provisions relating to the amendment of regulatory plans. The text consists of 2 articles.

  Amends: Tyrol Farmland Requirement Law 1996. (2013)

 4. Library Resource
  Legislation
  May, 2006
  Austria

  The present Act introduces some amendments to the Land Transaction Act (LGBl. No. 61/1993).

 5. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2006
  Netherlands

  Voor een gedeelte van de landinrichting Fochteloerveen zal landbouwgrond veranderen in natuur, wat met een forse peilverhoging gepaard zal gaan. Voor aanliggende landbouwgronden wordt een effect verwacht. DLG heeft Alterra opdracht gegeven om met een ontwateringsadvies voor het gebied te komen. De aanwezigheid van keileem is daarbij een bepalende factor. Deze studie geeft o.a: een bodemkaart, een keileemkaart en een grondwatertrappenkaart

 6. Library Resource
  Journal Articles & Books
  December, 2006
  Netherlands

  UNESCO publication

 7. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2006
  Netherlands

  Centrale vraagstelling in dit rapport is: Is landschap zonder landbouw mogelijk en haalbaar. Een concept is ontwikkeld, waarbij de praktijk in Amstelland (Amstelscheg, Ouderkerk aan de Amstel) als voorbeeld diende

 8. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2006
  Netherlands

  Een verkennend onderzoek onder landeigenaren naar hun houding en gedrag ter attentie van Nationale Landschappen (NL). Hiervoor zijn 36 interviews gehouden met landeigenaren (agrariërs, terreinbeheerders, recreatieondernemers, landeigenaren en buitenlui) in acht NL (Achterhoek, Graafschap, Groene Woud, Hoeksche Waard, Noord- Hollands Midden, Noordelijke Wouden, IJsseldelta, Zuidwest-Zeeland). Agrariërs zien de NL-status als een kans om in aanmerking te blijven komen voor vergoedingen voor natuur- en landschapsbeheer.

 9. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2006
  Netherlands

  In dit rapport is voor het eerst getracht op een systematische wijze de vraag te beantwoorden hoe bestendig Nederland is tegen klimaatverandering – en tegen de daarmee gepaard gaande zeespiegelstijging. Daarbij zijn de recent gepubliceerde klimaatscenario’s van het KNMI voor 2050 gebruikt, alsmede vier sociaal-economische scenario’s met een zichttijd tot 2040. Wat het klimaat betreft ziet het ernaar uit dat dit in Nederland gaat lijken op het klimaat zoals dat momenteel heerst in Zuidwest-Frankrijk.

Land Library Search

Through our robust search engine, you can search for any item of the over 60,000 highly curated resources in the Land Library. 

If you would like to find an overview of what is possible, feel free to peruse the Search Guide


Share this page