Search | Land Portal | Securing Land Rights Through Open Data

Search results

Showing items 1 through 9 of 48.
 1. Library Resource
  Reports & Research
  December, 1983
  Netherlands

  The purpose of this study is to analyse how to produce a balance between the design and implementation of "green" facilities. It focusses on providing insight into the conditions under which decisions take place, conditions which have to be satisfied if a balance between design and implementation is to be realised and is to influence the way we create and maintain "green" facilities. The study shows that the management of the "green" facilities is indissolubly linked with the design and the implementation.

 2. Library Resource
  Journal Articles & Books
  December, 1980

  De rol die voorlichting kan spelen bij het landinrichtingsbeleid, wordt in sterke mate beinvloed door het feit dat het belang dat dit beleid tracht te dienen gewoonlijk slechts ten dele overeenstemt met hetgeen de betrokkenen als hun belang zien. Ook het belang van de boeren, de natuurbeschermers, de recreanten en de belastingbetalers is lang niet altijd met elkaar in overeenstemming. Het is een politieke beslissing welk gewicht aan elk van deze belangen wordt toegekend.

 3. Library Resource
  Reports & Research
  December, 1988
  Netherlands
 4. Library Resource
  Reports & Research
  December, 1988
  Netherlands

  Deze literatuurstudie beoogt theorieen te inventariseren en te beoordelen, die een verklaring kunnen geven van veranderingen van het grondgebruik in het landelijk gebied

 5. Library Resource
  Journal Articles & Books
  December, 1986
  Netherlands

Land Library Search

Through our robust search engine, you can search for any item of the over 50,000 highly curated resources in the Land Library. 

If you would like to find an overview of what is possible, feel free to peruse the Search Guide


Share this page