Search results | Land Portal | Securing Land Rights Through Open Data

Search results

Showing items 1 through 9 of 49.
 1. Library Resource
  Reports & Research
  December, 1983
  Netherlands

  The purpose of this study is to analyse how to produce a balance between the design and implementation of "green" facilities. It focusses on providing insight into the conditions under which decisions take place, conditions which have to be satisfied if a balance between design and implementation is to be realised and is to influence the way we create and maintain "green" facilities. The study shows that the management of the "green" facilities is indissolubly linked with the design and the implementation.

 2. Library Resource
  Journal Articles & Books
  December, 1980

  De rol die voorlichting kan spelen bij het landinrichtingsbeleid, wordt in sterke mate beinvloed door het feit dat het belang dat dit beleid tracht te dienen gewoonlijk slechts ten dele overeenstemt met hetgeen de betrokkenen als hun belang zien. Ook het belang van de boeren, de natuurbeschermers, de recreanten en de belastingbetalers is lang niet altijd met elkaar in overeenstemming. Het is een politieke beslissing welk gewicht aan elk van deze belangen wordt toegekend.

 3. Library Resource
  Reports & Research
  December, 1984
  Netherlands

  De in 1981 en 1982 verleende en geweigerde bouw- en aanlegvergunningen in 25 Drentse gemeenten zijn geinventariseerd en er is nagegaan welke procedure de gemeenten hebben gevolgd. Het betreft uitsluitend vergunningaanvragen van land- en tuinbouwers voor de uitvoering van werken en werkzaamheden ten behoeve van de uitoefening van hun bedrijf. Van de 451 aangevraagde vergunningen voor bouw binnen een bouwperceel zijn er slechts 2 geweigerd; voor bouwen buiten het bouwperceel werden 11 vergunningen verleend en 2 geweigerd.

 4. Library Resource
  Reports & Research
  December, 1988
  Netherlands
 5. Library Resource
  Reports & Research
  December, 1988
  Netherlands

  Deze literatuurstudie beoogt theorieen te inventariseren en te beoordelen, die een verklaring kunnen geven van veranderingen van het grondgebruik in het landelijk gebied

Land Library Search

Through our robust search engine, you can search for any item of the over 60,000 highly curated resources in the Land Library. 

If you would like to find an overview of what is possible, feel free to peruse the Search Guide


Share this page