Search results | Land Portal | Securing Land Rights Through Open Data

Search results

Showing items 1 through 9 of 1022.
 1. Library Resource

  ይህ መመሪያ በፈቃደኝነት ላይ የተመሰረተ የመሬት፤ ዓሣ እና ደን አስተዳዳርና ጥበቃ፤ ለብሄራዊ የምግብ ዋስትና በሚል ተዘጋጅቶ ከእንግሊዝኛ ወደ አማርኛ የተተረጎመ ነው፡፡

  Manuals & Guidelines
  May, 2019
  Africa, Eastern Africa, Ethiopia

  የነዚህ የበጎ ፈቃድ መመሪያዎች አላማ የመሬት፣ የአሳ እንዲሁም የደን ይዞታ አስተዳደርን ለማሻሻል ምሪት መስጠት ብሎም እንደማጣቀሻ ማገልገል ሲሆን ይህም ለሁሉም ሰው የምግብ ዋስትናን ማረጋገጥ የተሰኘው መርሆን መሠረት ያደረገ እና የሰው ልጆችን በቂ ምግብ የማግኘት መብት በአገር አቀፍ የምግብ ዋስትና ማዕቀፍ ውስጥ በዘላቂነት እውን እንዲሆን ድጋፍ መስጠት ነው። የነዚህ መመሪያዎች አላማ ረሃብን እና ድህነትን ለማጥፋት ለሚደረገው አለም አቀፍ እና አገር አቀፍ ርብርብ አስተዋጽዖ ማድረግ ሲሆን ይኸውም ቀጣይነት ያለው የመሬት ልማት ለዕድገት መሠረታዊ ጉዳይ ነው የተሰኘውን መርሆ በማንገብ ፍትሃዊ የመሬት፣ የአሳ እና የደን ሀብት ክፍፍል እንዲሁም ዋስትና ያለው የይዞታ መብት እንዲኖር ማስተዋወቅን ይጨምራል። ድህነትን እና ረሃብን ማጥፋት እንዲሁም ቀጣይነት ያለው የተፈጠሮ ሀብት አጠቃቀምን ማስፈን በዋናነት የማህበረሰቡን እና ሌሎች የሚመለከታቸው አካላትን መሬት፣ የአሳ እና የደን ሀብቶች ማግኘት ላይ የተመሠረተ ነው። የአብዛኛው በተለይ የገ

 2. Library Resource
  Journal Articles & Books
  December, 2016
  Finland, Vietnam, Albania, United States of America

  The main purposes of this research are to identify and analyse the role of women and men in the forestry sector in Kosovo, and women’s and men’s ownership and use of forests. The report also aims to analyse the gender issues within the institutional policy and legal framework that governs forest management, in order to provide recommendations on how to mainstream gender in forest policies in Kosovo more effectively.

 3. Library Resource
  Journal Articles & Books
  December, 2018
  Luxembourg, Papua New Guinea, Madagascar, United States of America

  Madagascar est en train d’initier son processus de préparation à la REDD+, incluant le développement d’une stratégie REDD+, bien qu’une vision REDD+ pour Madagascar reste encore à établir.

 4. Library Resource
  Institutional & promotional materials
  December, 2018
  Luxembourg, Madagascar

  La conservation et la gestion durable de la forêt font partie des grandes priorités de développement de Madagascar. Néanmoins, la problématique de la déforestation et de la dégradation des forêts reste cruciale pour diverses raisons, liées notamment au contexte socioéconomique du pays, à la gouvernance des ressources naturelles et à la politique de développement.

 5. Library Resource
  Journal Articles & Books
  June, 2018
  Montenegro, Nicaragua, Chile, Italy, Indonesia, Portugal, Bolivia, Canada, Argentina, India, Uruguay, Colombia, Brazil, Netherlands

  El manual proporciona información sobre los procedimientos que siguen las brigadas de campo para realizar el establecimiento de los conglomerados y parcelas permanentes del Inventario Forestal Nacional (IFN). Asimismo, suministra información acerca de la planificación y ejecución de cada una de las fases que contempla el operativo, describe los métodos, técnicas e instrumentos que se emplean en la toma de los datos, y detalla el proceso de diligenciamiento de los formatos creados por IDEAM para registrar los datos e información de campo.

 6. Library Resource
  Journal Articles & Books
  March, 2018
  Japan, Benin, Togo, Nigeria

  La protection et la restauration des écosystèmes de mangroves constituent une préoccupation majeure et permanente à travers le monde. La faiblesse des administrations locales et des niveaux de revenus des populations riveraines, accélèrent la dégradation de ces écosystèmes. Les espèces de bois généralement utilisés dans ces écosystèmes de mangroves permettent de satisfaire les besoins des populations locales.

 7. Library Resource
  Institutional & promotional materials
  May, 2018
  Tanzania, Liberia, Nepal, Mauritania, Uganda, Mali, Chile, Guatemala, Myanmar, Indonesia, Sierra Leone, Senegal, Guinea, Malawi, Colombia, Mongolia

  Aumentar el uso de las Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza Responsable de la Tenencia entre las Organizaciones de la Sociedad Civil y de Base – Guatemala es una hoja que ofrece información sobre el proyecto "Aumentar el uso de la DVGT entre las Organizaciones de la Sociedad Civil y de Base", una visión general de la gobernanza de los recursos naturales en el país e información sobre las actividades realizadas en el país en colaboración con las OSC locales y las organizaciones de base.

 8. Library Resource
  Journal Articles & Books
  May, 2018
  Paraguay, Chile, Peru, Montenegro, Indonesia, Ecuador, Colombia, Canada, Argentina, Venezuela, Bolivia, China, Mexico, Brazil

  Todo estudio de caracterización de causas y agentes de deforestación debe basarse en un marco conceptual sólido que tenga en cuenta los elementos más importantes para comprender y analizar el fenómeno, al tiempo que se adapte a las características del territorio estudiado. Contar con una base nacional de información de causas y agentes de deforestación, implica que los estudios se sustenten en una base conceptual común, que permita la estandarización y uso de la información recopilada a nivel local, regional o nacional, en el diseño de medidas y acciones de mitigación.

 9. Library Resource
  Journal Articles & Books
  October, 2018
  Nepal, Switzerland, Tanzania, Philippines, Mali, China, Italy, Indonesia, Ireland, Japan, Gabon, Ethiopia, Cameroon, Mexico, Thailand, Kenya

  大约三年前,各国领导人就联合国《2030可持续发展议程》及其17个可持续发展目标达成一致,自此该议程和目标成为指导全球发展政策的核心框架。本版《世界森林状况》旨在加强我们对森林及其可持续经营如何为实现多项可持续发展目标做出贡献的理解。对世界森林而言,时间紧迫:我们必须开展跨部门协作,把利益相关方集合起来,尽快采取行动。《2018年世界森林状况》确定了可采取的行动,以增强森林和树木为加快实现可持续发展目标所必需做出的贡献。现在必须采取措施以更有效地与私有部门合作,必须对非正规部门进行改革,以实现更广泛的经济、社会和环境效益。七十年前,当联合国粮农组织完成其第一次世界森林资源评估的时候,主要关注在于是否有足够的木材来满足全球需求;而现在,我们则认识到森林和树木具有更为显著的全球意义。《2018年世界森林状况》第一次就森林和树木对景观和生计的贡献进行了评估。本报告目的是让更多读者了解森林和树木对人类、地球和子孙后代的重大意义。

Land Library Search

Through our robust search engine, you can search for any item of the over 60,000 highly curated resources in the Land Library. 

If you would like to find an overview of what is possible, feel free to peruse the Search Guide


Share this page