Search results | Land Portal

Search results

Showing items 1 through 9 of 4.
 1. Library Resource
  Journal Articles & Books
  December, 2009
  Global

  The increasing demand for rural land and its natural resources is creating competition and conflicts. Many interested parties, including farmers, nature conservationists, rural residents and tourists, compete for the same space. Especially in densely populated areas, agriculture, recreation, urban and suburban growth and infrastructure development exert a constant pressure on rural areas.

 2. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2009

  Het aantal ouderen neemt toe. Bij veel ouderen groeit de financiële armslag, maar dat gaat gepaard met een kleinere dagelijkse actieradius. Verwacht mag worden dat dit tot meer aandacht zal leiden voor de kwaliteit van de directe woonomgeving. Voor het landschapsbeleid biedt dit uitgelezen mogelijkheden. Toegankelijkheid is hierbij wel een punt van zorg. Dit is één van de verwachtingen in het nieuwste katern in de serie ‘Anticiperend Landschapsbeleid’

 3. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2009
  Netherlands

  Het ministerie van LNV vraagt zich af of het beleidsthema sociaal-economsiche vitaliteit en leefbaarheid structureel moet worden toegevoegd aan de ILG bestuursovereenkomsten. Het idee bestaat namelijk dat het rijk, provincies moet ondersteunen in de uitvoering van beleid op het gebied van sociaal-economische vitaliteit en leefbaarheid. Om hierover uitspraken te doen bevat dit rapport een analyse hoe provincies het beleidsthema tot nu toe zelf invullen, welke problemen en successen ze daarbij ervaren en wat ze van LNV verwachten

 4. Library Resource
  Policy Papers & Briefs
  December, 2009
  Global

  This paper starts from the assumption that the process of reform is as important as the content of the reform. Many excellent land policies, laws and technical reforms have been developed, yet, in many cases, implementation has slipped, stalled or has even been reversed. The paper argues that an understanding of land issues and the reform process from a governance and political economy perspective offers insights that can not only improve the design of reforms, but can also offer tools to support implementation.

Land Library Search

Through our robust search engine, you can search for any item of the over 64,800 highly curated resources in the Land Library. 

If you would like to find an overview of what is possible, feel free to peruse the Search Guide


Share this page