Search results | Land Portal | Securing Land Rights Through Open Data

Have your say and take the survey now!

Search results

Showing items 1 through 9 of 6.
 1. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2001
  Netherlands

  The Netherlands submitted data on afforestation, reforestation and deforestation (article 3.3 of the Kyoto Protocol) as well as on additional activities (article 3.4 of the Kyoto Protocol), as requested by the UNFCCC per 1st of August 2000. Article 3.3 under the IPCC scenario gives a 0,011 Mt C sink for the first commitment period. The article 3.4 activities give a source of 12,7 Mt CO2 due to grassland on peatlands, which are a large CO2-source in the Netherlands. Non CO2-gases and soil carbon are excluded

 2. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2001

  Er is informatie geonventariseerd over maatschappelijke behoeften die in 2015-2020 waarschijnlijk spelen ten aanzien van de groene ruimte en over beheersystemen waarmee agrariërs kunnen inspelen op deze behoeften. Speciale aandacht is uitgegaan naar het effect van de beheersystemen op inkomens van agrariërs en naar de betekenis van de beheersystemen voor drie ruimtelijke kwaliteitsaspecten te weten economisch, sociaal en ecologisch. In totaal zijn twintig beheersystemen gesignaleerd. Zestien daarvan kunnen positief uitpakken voor het inkomen van agrariërs.

 3. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2005

  Dit rapport gaat de wensen en behoeften aan een digitaal kennisportaal voor gebiedsgericht beleid na. Aanleiding is een onderzoeksrapport van het voormalige EC-LNV waarin werd geconstateerd dat de bestaande site voor gebiedsgericht beleid niet voldeed en kennis tussen gebiedsactoren en kennisinstellingen beter moest worden ontsloten. Aansluitend bij de decentralisatie wil het Rijk provincies zo goed mogelijk faciliteren.

Land Library Search

Through our robust search engine, you can search for any item of the over 60,000 highly curated resources in the Land Library. 

If you would like to find an overview of what is possible, feel free to peruse the Search Guide


Share this page