Search results | Land Portal | Securing Land Rights Through Open Data

Search results

Showing items 1 through 9 of 7.
 1. Library Resource
  Regulations
  Netherlands, Europe, Western Europe

  By making further provision for the registration of property and other rights on land and buildings on land, aircrafts and ships as required by law, this Decree implements and supplements various articles of the Cadastre Act. Article 2 prescribes in detail how real property shall be recorded in the Cadastre. Chapter II requires certain information to be submitted for registration of property rights in the Public Register. Chapter III makes provision for the updating of cadastrial registration and cadastrial maps. Chapter IV regulates the updating of registration of ships.

 2. Library Resource
  Legislation
  Afghanistan, Asia, Southern Asia

  The Law provides for the survey and the statistics related to land in order to institute a Land Register, to set land levy on the basis of the surveys and to ascertain ownership's rights. Special forms shall be distributed to landowners who, in turn, must fill them out and the Tax Office shall then include all the forms in the register. A Cadastral Survey Department shall be instituted and appointed to carry out all the surveys and inspections of lands and marking the boundaries of each parcel of property..

 3. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2011

  Een van de knelpunten in de biologische landbouw is de continuïteit van de gronden die nu in gebruik zijn. De biologische ondernemers zitten verspreid over het gehele land. Dit betekent een versnippering van areaal. Dit onderzoek tracht inzicht te krijgen op de kansen van alternatieve en duurzame grondconstructies voor de biologische landbouw. Hiertoe is het gesprek aangegaan met landelijke en lokale (pilot gebied Bio Valley Harenkarspel) partijen met grondposities.

 4. Library Resource
  Journal Articles & Books
  December, 2008

  In zijn preadvies voor de Vereniging van Agrarisch Recht (gepubliceerd in Agr.r.2008, p. 118 e.v.) levert dr. Slangen kritiek op het advies van de Commissie Pachtnormen van 2006. Dit advies heeft, zoals bekend, ten grondslag gelegen aan het nieuwe pachtprijzenstelsel. De kritiek van Slangen is vermeld in de hoofdstukken 6 en 7 van het preadvies `Pacht: stand van zaken en toekomst¿ en houdt ogenschijnlijk geen verband met de inhoud van de overige hoofdstukken. In deze bijdrage willen wij ingaan op deze kritiek.

 5. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2000
  Netherlands

  Op verzoek van de directie Zuidwest van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij heeft het LEI onderzoek uitgevoerd naar de ruimtedruk in de Zuidelijke Randstad. Hierbij is zowel gekeken naar de huidige als naar de toekomstige ruimtedruk. Ook wordt inzicht gegeven in de diverse prijsvormings- en verwervingsprocessen van grond. Om de regionale verschillen aan te geven zijn 9 landbouwgebieden in Zuid-Holland onderscheiden.

Land Library Search

Through our robust search engine, you can search for any item of the over 60,000 highly curated resources in the Land Library. 

If you would like to find an overview of what is possible, feel free to peruse the Search Guide


Share this page