Search | Land Portal | Securing Land Rights Through Open Data

Search results

Showing items 1 through 9 of 96.
 1. Library Resource
  Journal Articles & Books
  December, 1986
  Nigeria, Africa, Western Africa

  Examines the consequences for cattle husbandry of livestock-crop integration as practiced in an agropastoral production system in the sub-humid zone of Nigeria - based on a study of herding practices and cattle grazing behaviour.

 2. Library Resource
  Conference Papers & Reports
  December, 1986
  Nigeria, Africa, Western Africa

  Presents results of a study of grazing behaviour and forage resources utilisation by herded cattle belonging to agropastoralists at Abet & Kurmin Biri in the subhumid zone of Nigeria as well time spent on walking, resting & watering. Subdivides grazing activities into natural range grazing, browsing, grazing of crop residues and of burnt areas.

 3. Library Resource
  January, 1987
  Sub-Saharan Africa

  This article synthesises findings on various topics relating to drought strategies and land use in African pastoral systems. These include:an exploration of the ecology of african rangelandsan investigation into pastoral strategies for mitigation of droughta look at the importance of opportunistic behavior and mobility as a strategy for pastoralistsan exploration of the factors contributing to a gradual breakdown of nomadism.

 4. Library Resource
  Journal Articles & Books
  December, 1986

  Summarises the work that ILCA is doing to assemble what information is available on livestock breeds and breeding in sub-Saharan Africa.

 5. Library Resource
  Reports & Research
  December, 1986
  Netherlands

  Dit rapport geeft inzicht in de oorzaken van betrokkenheid en deelname van boerinnen aan voorlichting en inspraak in de voorbereidingsfase bij landinrichting. Verder is aangegeven welke strategieen, doelgroepen en middelen kunnen worden gekozen om betrokkenheid en participatie te vergroten. De resultaten zijn gebaseerd op een in 1985 gehouden onderzoek onder 321 boerinnen in de blokken St. Oedenrode en Wonseradeel-Zuid

 6. Library Resource
  Reports & Research
  December, 1986
  Netherlands

  Boomawatering is een glastuinbouwgebied van circa 200 ha gesitueerd in de driehoek Den Haag, Monster en Poeldijk. Op basis van gegevens uit CBS-landbouwtellingen en aanvullende informatie wordt een analyse gemaakt van de ontwikkeling. Aan de orde komen tevens de produktie-omstandigheden in het gebied. De mogelijke toekomstige ontwikkelingen zonder reconstructie wordt geschetst, mede gelet op de knelpunten die zich in het gebied voordoen

Land Library Search

Through our robust search engine, you can search for any item of the over 50,000 highly curated resources in the Land Library. 

If you would like to find an overview of what is possible, feel free to peruse the Search Guide


Share this page