Search results | Land Portal

Search results

Showing items 1 through 9 of 737.
 1. Library Resource
  twee kanten landjepik cover image
  Policy Papers & Briefs
  July, 2017
  Netherlands, Global

  Soms bewust en soms onopgemerkt trekt iemand een stuk (gemeente)grond bij zijn tuin, onderhoudt dit jarenlang en behandelt het alsof het van hem is. Landjepik. Na twintig jaar verliest de originele eigenaar zijn eigendom en wordt de ‘dief ’ beloond voor zijn actie. Maar deze wijziging wordt nergens vastgelegd. De notaris kan dit dus niet zien als hij een woning overdraagt. Björn Hoops, promovendus en docent aan de Rijksuniversiteit Groningen, brengt nu in kaart hoe groot dit probleem is.

 2. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2008

  In 2007 is het onderzoek van het cluster VLG ondergebracht in zeven onderzoeksthema’s: Bodem, Water, Klimaat, Stad & Platteland, Landschap, Europees Plattelandsbeleid en Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG). Wat is het effect van de onderzoeksresultaten voor het beleid? Hoe komen we tot goede kennisvragen? Hoe kan het beste verbinding maken tussen het wetenschappelijk onderzoek, beleid en de praktijk? Deze veelgestelde vragen zetten kennisdoorstroming en kennisbenutting hoog op de agenda.

 3. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2011

  In zijn afscheidscollege stelt Jaarsma drie aspecten aan de orde, zoals hij die zelf, eerst als student en vanaf 1970 als docent heeft ervaren: de opeenvolgende onderwijs-programma’s voor de opleiding Cultuurtechniek – Landinrichtingswetenschappen – Landschapsarchitectuur & Ruimtelijke Planning aan de Landbouwhogeschool, de Landbouwuniversiteit en Wageningen Universiteit; het onderwijs rond verkeer, vervoer en infrastructuur in die jaren en de relatie tussen onderwijs en onderzoek daarbij, en de rol van afstudeervakken (scripties) en projecten derde geldstroom; en het andere onderwijs i

 4. Library Resource

  Wet houdende regelen omtrent de ontgrondingen (Ontgrondingenwet).

  Legislation
  Netherlands, Europe, Western Europe

  This Act places restrictions on the removal of soil on land and in the sea. It is forbidden to remove soil on public or private land without a soil removal permit (art. 3). The permit is not required for soil removal carried out to prevent flooding, for the carrying out of a Town and Country Planning Plan, or the carrying out of a Provincial Environmental Programme (art. 6). The State owns shells, sand, stones, or mud on or under surface waters of the Continental Shelf (art. 4(b)).

 5. Library Resource

  Wet houdende regelen met betrekking tot de bodemproductie in geval van oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden

  Legislation
  Netherlands, Europe, Western Europe

  This Act provides rules relative to cultivation, husbandry and forestry in times of war. It grants extraordinary powers to the Minister, assisted by a special Commission, to issue rules relative to agricultural production and the land use.

 6. Library Resource

  Wet houdende regelen inzake bescherming van de bodem (Wet bodembescherming).

  Legislation
  Netherlands, Europe, Western Europe

  This Act makes provision for measures concerning protection of the soil. Some provisions concern infiltration of water and the protection of groundwater. Chapter I contains definitions. Under Chapter II a Technical Commission for Soil Protection is established. The Commission consists of soil protection specialists and shall advise the Minister on soil protection issues. Chapter III contains general regulations for the protection of the soil. The regulation of various matters is delegated to the Minister of Environment Protection.

 7. Library Resource

  Wet houdende regels inzake de reconstructie van de concentratiegebieden (Reconstructiewet concentratiegebieden).

  Legislation
  Netherlands, Europe, Western Europe

  This Act provides special rules relative to the integrated approach for the improvement of the quality of areas that are particularly problematic as regards town and country planning, nature, forest resources, recreation, water and the environment in general (concentration areas). A reconstruction shall take place in concentration areas in accordance with this Act.

Land Library Search

Through our robust search engine, you can search for any item of the over 60,000 highly curated resources in the Land Library. 

If you would like to find an overview of what is possible, feel free to peruse the Search Guide


Share this page