Search results | Land Portal | Securing Land Rights Through Open Data

Search results

Showing items 1 through 9 of 12.
 1. Library Resource
  Regulations
  Netherlands, Europe, Western Europe

  By making further provision for the registration of property and other rights on land and buildings on land, aircrafts and ships as required by law, this Decree implements and supplements various articles of the Cadastre Act. Article 2 prescribes in detail how real property shall be recorded in the Cadastre. Chapter II requires certain information to be submitted for registration of property rights in the Public Register. Chapter III makes provision for the updating of cadastrial registration and cadastrial maps. Chapter IV regulates the updating of registration of ships.

 2. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2013

  Op 1 januari 2012 is basisregistratie topografie (BRT) als open data aan de maatschappij ter beschikking gesteld. Deze stap zal zeer waarschijnlijk aanzienlijke effecten hebben op het gebruik van deze gegevens. Wat deze effecten zijn is echter onbekend. Om meer inzicht in deze effecten te krijgen is door de Wageningen Universiteit en het Kadaster en monitor ontwikkeld. Deze monitor richt zich, via indicatoren, op het meten van de effecten op de maatschappij (externe effecten), de interactie tussen het Kadaster en de maatschappij (relatie effecten) en het Kadaster (interne effecten).

 3. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2003
  Netherlands

  De kadastrale kaart van 1832 geeft in detail (1:2500) per gemeente de eigendomssituatie en het grondgebruik weer. De kaarten en leggers (OAT) zijn momenteel als scans ontsloten, maar daarmee niet bruikbaar voor analyses in een Geografisch Informatie Systeem (GIS). In een pilotproject is de kadastrale kaart van de gemeente Heino (Overijssel) ontsloten als GIS-bestand en zijn er landschapsecologische analyses uitgevoerd. Hiervoor is ook een terugvertaling gemaakt van de huidige bodem- en grondwaterkaart naar een historisch bestand.

 4. Library Resource

  Besluit van 10 december 2007, houdende wijziging van het Kadasterbesluit, de Maatregel teboekgestelde schepen 1992, de Maatregel te boek gestelde luchtvaartuigen 1996, het Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928, het Rijksreglement...

  Regulations
  Netherlands, Europe, Western Europe

  This Decree amends the Cadastre Decree and some other Decrees in relation with the amendment of the Cadastre Act made by the Act Basic Registration Cadastre and Topography. The amendments have a technical character.

  Amends: Cadastre Decree (No. 571 of 1991). (1991-11-16)

 5. Library Resource

  Besluit van 25 januari 2006, houdende wijziging van het Kadasterbesluit, de Maatregel teboekgestelde schepen 1992, de Maatregel te boek gestelde luchtvaartuigen 1996 en het Arbeidstijdenbesluit vervoer (wijziging in verband met de inwerkingtreding...

  Regulations
  Netherlands, Europe, Western Europe

  This Decree amends the Cadastre Decree and some other Decrees in relation to the entry into force of the Act No. 410 of 2003 to amend Cadastre Act and the Cadastre Organisation Act (adjustment of purposes and duties of Cadastre Service and other public registries), the revised Cadastre Act of 2005 and other legislation relative to ships and aircrafts. The amendments concern the new organization of the Cadastre.

  Amends: Cadastre Decree (No. 571 of 1991). (1991-11-16)

 6. Library Resource
  Legislation
  Afghanistan, Asia, Southern Asia

  The Law provides for the survey and the statistics related to land in order to institute a Land Register, to set land levy on the basis of the surveys and to ascertain ownership's rights. Special forms shall be distributed to landowners who, in turn, must fill them out and the Tax Office shall then include all the forms in the register. A Cadastral Survey Department shall be instituted and appointed to carry out all the surveys and inspections of lands and marking the boundaries of each parcel of property..

 7. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2000
  Netherlands

  Bij steeds meer beleid en wetgeving spelen regelingen een rol die betrekking hebben op individuele percelen. Voor de uitvoering en evaluatie van deze regelingen bestaat er daarom grote behoefte aan perceelsgebonden informatie. Om een efficiënte verzameling, opslag en verwerking van deze informatie mogelijk te maken speelt geografische vastlegging van de grenzen van percelen een belangrijke rol.

 8. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2015
  Netherlands

  De kadasterwet stelt dat er elke drie jaar een audit moet plaatsvinden op de kwaliteit van de authentieke gegevens van de Basisregistratie Kadaster In 2015 heeft Alterra voor de tweede maal deze audit uitgevoerd d.m.v. interviews en literatuurstudie. Dit rapport bevat de bevindingen en aanbevelingen van deze audit, inclusief een verklaring over de kwaliteit van de Basisregistratie Kadaster.

Land Library Search

Through our robust search engine, you can search for any item of the over 60,000 highly curated resources in the Land Library. 

If you would like to find an overview of what is possible, feel free to peruse the Search Guide


Share this page