Search results | Land Portal

Search results

Showing items 1 through 9 of 3.
  1. Library Resource
    Policy Papers & Briefs
    March, 2016

    Büyük kent ağaçları kent kirleticileri ve ince parçacıklar için mükemmel bir süzgeçtir. Bir ağaç yılda 150 kg CO2 tutabilir, karbon depolar ve dolayısıyla iklim değişimini azaltır. Ağaçlar kent biyoçeşitliliğini yükselterek bitki ve hayvanlara yaşam ortamı, gıda ve koruma sağlar. Bugün ağaçlandırma yapmak gelecek kuşaklar için vazgeçilmez !

Land Library Search

Through our robust search engine, you can search for any item of the over 60,000 highly curated resources in the Land Library. 

If you would like to find an overview of what is possible, feel free to peruse the Search Guide


Share this page