Search results | Land Portal

Search results

Showing items 1 through 9 of 1122.
 1. Library Resource
  Institutional & promotional materials
  September, 2019
  Thailand

  จดหมายข่าว "CF-Net News" หรือ ซีเอฟ เน็ท นิวส์ คือจดหมายข่าว เพื่อการเชื่อมโยง ประสานความเข้าใจและแบ่งปันข้อมูลกันภายในเครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง จึงเป็นพื้นที่ของการสื่อสาร เพื่อบอกเล่าความคืบหน้า ข่าวสาร และบทความวิเคราะห์ที่เป็นประโยชน์กับเครือข่ายฯ โดยจะนำเสนอเป็นประจำทุกวันที่15 ของเดือน โดยเผยแพร่ทั้งทางโซเชียลมีเดีย (ไลน์ และเฟซบุ๊ค) และเว็บไซด์ 

  ฉบับที่ 7 ตระหนัก รักษาสิทธิชุมชนในเขตอุทยานแห่งชาติ  ประจำเดือนก.ย. 2562 พบกับ

 2. Library Resource
  Institutional & promotional materials
  July, 2019
  Thailand

  เนื่องจากได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติป่าชุมชน อย่างสมบูรณ์แบบแล้ว โดยออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 นับว่าสิ้นสุดการรอคอยอย่างยาวนานราว 30 ปี นับแต่ได้เริ่มมีการจุดประเด็นให้มีการออกกฎหมายป่าชุมชนเป็นครั้งแรก  ซึ่งมีผลให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ คือเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป ซึ่งภาคประชาชนต้องให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมและดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อได้มาเพื่อสิทธิการใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องตามกฏหมาย

 3. Library Resource
  Institutional & promotional materials
  July, 2019
  Thailand

  ชุดรวมสไลด์นำเสนอ งานสมัชชาป่าไม้ภาคพลเมือง ครั้งที่ 2 

  “รวมพลังสู่ความยั่งยืนร่วมขับเคลื่อนธรรมาภิบาลป่าไม้ไทย”

  วันที่ 9-10 ก.ค. 2562 ณ โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ ซ. วิภาวดีรังสิต 64 กรุงเทพฯ

   

 4. Library Resource
  Institutional & promotional materials
  October, 2019
  Thailand

  งานเสวนาครั้งนี้เป็นหนึ่งในชุดการประชุมและเสวนาภายใต้การดำเนินการโครงการเสริมศักยภาพการจัดการระบบนิเวศป่าพรุเพื่อเพิ่

 5. Library Resource
  Institutional & promotional materials
  August, 2019
  Thailand

  ชุดข้อมูลนี้เรียบเรียงและนำกฏหมายเกี่ยวกับป่าไม้มานำเสนอคู่กับสิทธิพลเมืองไทย ซึงมีประโยชน์กับภาคประชาชนที่ควรให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมและตระหนักรับรู้ถึงสิทธิพลเมืองคู่กับการใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องตามกฏหมาย

 6. Library Resource
  Institutional & promotional materials
  August, 2018
  Myanmar

  မြန်မာနိုင်ငံ၌ ပထမဆုံးဒေသခံပြည်သူအစုအဖွဲ့ပိုင်သစ်တောအခြပြုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို ဒေသခံပြည်သူများကိုယ်တိုင် ဦးဆောင်ပြီး ရွှေရိုးမ သစ်တောအခြေပြုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေပါသည်။အဆိုပါလုပ်ငန်းသည် တာဝန်ယူမှုရှိသော အာရှဆိုင်ရာ သစ်တောစီမံအုပ်ချုပ်မှုနှင့် ကုန်သွယ်ခြင်းဆိုင်ရာ အပိုင်း (၃) စီမံကိန်း (Responsible Asia Forestry and Trade-III project RAFT-3) ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် ဂွမြို့နယ် ဒေသခံပြည်သူများသည်စတင်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤလက်ကမ်းစာစောင်သည် မြန်မာနိုင်ငံ၌ သစ်တောအခြေပြုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် ကြုံတွေ့နေသည့်အခက်အခဲများ နှင့် ရရှိနေသည့်အခွင့်အလမ်းများအကျဉ်းချုပ်ကိုဖော်ပြထားပ

 7. Library Resource
  Institutional & promotional materials
  December, 2013
  Cambodia

  INTRODUCTION: Large-scale land acquisitions are a reality in most regions worldwide. Vast areas of land are leased to foreign as well as national investors on a long term basis of 30-99 years. A growing number of reports, referring to this practice as ‘land grabbing’, show that these mostly very intransparent deals tend to go along with corruption, forced evictions and other human rights violations as well as enhanced competition over water.

 8. Library Resource
  Institutional & promotional materials
  August, 2008
  Africa

  This statement was made yesterday in Yaoundé by the Director of ECA's sub-regional Office in Central Africa , Mr. Hachim Koumaré, at the opening of a three-day regional consultations workshop on land policy in the sub-region, taking place in Yaoundé. Around 100 land stakeholders representing national governments, civil society, private sector, centers of excellence and development partners are gathered in the capital city of Cameroon to assess land policy formulation and implementation processes and draw lessons from past experiences.

 9. Library Resource
  Institutional & promotional materials
  April, 2018
  Rwanda, Burkina Faso, Bangladesh, Malawi, Japan, South Africa, Lesotho, Uganda, Zimbabwe, Germany, Ghana, India, Ethiopia, Pakistan, Namibia, Mexico, Brazil, Kenya

  This is the translated publication of the State of Food and Agriculture 2015, published originally by HQ.

 10. Library Resource
  Institutional & promotional materials
  January, 2018

Land Library Search

Through our robust search engine, you can search for any item of the over 64,800 highly curated resources in the Land Library. 

If you would like to find an overview of what is possible, feel free to peruse the Search Guide


Share this page