Noordzee-beleid | Land Portal

Informações sobre recurso

Date of publication: 
Dezembro 2015
Resource Language: 
ISBN / Resource ID: 
NARCIS:wur:oai:library.wur.nl:wurpubs/486447
Pages: 
1
Copyright details: 
Open Access, this refers to access without restrictions, and without financial incentives. Access to the resource is gained directly, without any obstacles. From info:eu-repo/semantics/openAccess

Eind dit jaar zal de definitieve versie van de Beleidsnota Noordzee 2016-2021 worden vastgesteld. Ook op de Noordzee geldt inmiddels het uitgangspunt van meervoudig ruimtegebruik. Dat wil dan zeggen dat er zoveel mogelijk naar functiecombinaties wordt gestreefd. De nota introduceert daartoe een afwegingskader van vijf toetsen. Juridisch klopt zoiets niet: het is als het ronde vierkant of de vierkante cirkel, want weging is totaal wat anders dan toetsing en sluiten elkaar rechtsdogmatisch uit

Autores e editores

Author(s), editor(s), contributor(s): 

Kistenkas, F.H.

Provedor de dados

National Academic Research and Collaborations Information System (NARCIS) is the main Dutch national portal for those looking for information about researchers and their work. NARCIS aggregates data from around 30 institutional repositories. Besides researchers, NARCIS is also used by students, journalists and people working in educational and government institutions as well as the business sector.

 

Categorías relacionadas

Compartilhe esta página