በኢትዮጵያ ኃላፊነት የተሞላበት የማህበራዊና አካባቢ የስነ ምግባር ደንብ | Land Portal
PDF icon Download file (9.52 MB)

Informações sobre recurso

Date of publication: 
Dezembro 2018
Resource Language: 
Pages: 
54

በኢትዮጵያ ኃላፊነት የተሞላበት የግብርና ኢንቨስትመንት ዕውን ለማድረግ የሚያስችል የማህበራዊና አካባቢ የስነ ምግባር ደንብ የተዘጋጀው የግብርና ኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች ሁሉን አቀፍ ፣ዘላቂ ፣ ግልጽነት የሰፈነባቸው እና ሰብአዊ መብቶችን የሚያከብሩ መሆናቸውን ማረጋገጥ ይችሉ ዘንድ ለመርዳት ታስቦ የተዘጋጀ የስነ ምግባር ደንብ ሰነድ ነው ፡፡ ይህ ሰነድ የተዘጋጀው የኢትዮጵያ ሆርቲካልቸርና ግብርና ኢንቨስትመንት ባለስልጣን የግብርና ኢንቨስትመንት ልማት በተገቢው መንገድ ተግባራዊ ለማድረግ የሚያስችሉ መመሪያዎችን ለማዘጋጀት ባሳየው ቁርጠኝነት ምክንያት ነው፡፡

የማህበራዊና አካባቢ የስነምግባር ደንብ በርካታ ዓለም አቀፍ እንቅስቃሴዎች የሚያደርጉትን ጥረት ያጣምራል እንዲሁም የራሱን ግብአት በመጨመር ያዳብራል፡፡ እነዚህም አለም አቀፍ እንቅስቃሴዎች ያዘጋጇቸው ሰነዶች ፦ በፍቃደኝነት ላይ የተመሰረተ እና ሃላፊነት የተሞላ የመሬት፣ የአሳ እና የደን ሀብቶች አስተዳደር (በብሄራዊ የምግብ ዋስትና ማዕቀፍ ውስጥ ያሉ) መርሆዎች (VGGT) ፣ በአፍሪካ የሚደረጉ መጠነ ሰፊ መሬት ላይ የተመሰረቱ ኢንቨስትመንቶች መመሪያ መርሆዎች (LSLBI) ፣ በግብርና እና በምግብ ስርአቶች ላይ የሚደረግ በኃላፊነት የተሞላ ኢንቨስትመንት መርሆዎች (RAI) እና መሬት ላይ ለተመሰረተ የአፍሪካ ግብርና ኢንቨስትመንት መዋቅራዊ ትንታኔ ሲሆኑ የእነዚህን እና መሰል እንቅስቃሴዎችን ዋና ዋና መርሆዎች ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ፖሊሲዎች እና የህግ ማዕቀፎች ጋር በማጣጣም ይሰራል የማህበራዊና አካባቢ የስነምግባር ደንብ ፡፡

ስነ ምግባር ደንቡ ከላይ የተጠቀሱትን ዋቢ ሰነዶች ለመተካት አይደለም የተዘጋጀው፤ ይልቁንስ ከእኒዚህ መመሪያዎች ውስጥ ጠቃሚ መርሆዎች እና ምርጥ ተሞክሮዎችን በማጥለል እና በማዘጋጀት የኩባንያ ሰራተኞች፣ የፈፃሚ አካላት ሃላፊዎች፣ እና ሌሎች የግሉ ዘርፍ ባለሙያዎች በእርሻ ላይ የሚያደርጉት ኢንቨስትመነት ኢንቨስትመንቱ በሚፈጀው አጠቃለይ ጊዜ የአካባቢያዊ እና ማህበራዊ ሃለፊነታቸውን ዝቅተኛ መስፈርቶች የሚያሟሉ አፈፃፀሞችን ማሳየታቸውን ወይም ከሚጠበቀውም በላይ ማሳካታቸውን ለመገምገም የሚጠቀሙበት ሲሆን የሚጠበቅባቸውን ሳያሟሉ ከቀሩም ችግሩን እንዴት መፍታት እንደሚችሉ ይጠቁማቸዋል፡፡

Autores e editores

Publisher(s): 
GIZ logo

As a service provider in the field of international cooperation for sustainable development and international education work, we are dedicated to shaping a future worth living around the world. We have over 50 years of experience in a wide variety of areas, including economic development and employment promotion, energy and the environment, and peace and security. The diverse expertise of our federal enterprise is in demand around the globe – from the German Government, European Union institutions, the United Nations, the private sector, and governments of other countries.

Compartilhe esta página