Land – price determinants in moldavian real estate market. | Land Portal

Informações sobre recurso

Date of publication: 
Dezembro 2012
Resource Language: 
ISBN / Resource ID: 
uasm:3999

În acest articol este evaluat mecanismul de piaţă a operaţiilor de vânzare – cumpărare a terenurilor agricole în Republica Moldova. Analiza pieţei funciare în ţările CentralEuropene atestă proceduri macroeconomice specifice de formare a preţurilor terenurilor agricole.
Aceste proceduri presupun utilizarea matricelor standartizate de adiacenţă (SAM) ca o componentă
de bază a metodei econometriei spaţiale. Componenta spaţială SAM în analiza regresională
defineşte gradul de vecinătate a parcelelor incluse în relaţia funcţională între variabilele endogene
şi cele exogene. Evaluarea preţului terenurilor agricole în dependenţă de componenta spaţială s-a
efectuat pe un eşantion de 199 unităţi agricole. În cadrul studiului este argumentată necesitatea
creării Băncii Funciare a Republicii Moldova.

Autores e editores

Author(s), editor(s), contributor(s): 

Dragan, Tudor
Danilov, Iurie
Danilov, Anatolie
Racul, Iulian

Provedor de dados

Compartilhe esta página