National Academic Research and Collaborations Information System | Page 6 | Land Portal
Acronym: 
NARCIS
Focal point: 
Chris Baars
Phone number: 
+31 70 349 44 50

Localização

Anna van Saksenlaan 51 2593 HW Den Haag , Zuid Holland
Holanda
Zuid Holland NL
Working languages: 
holandês
inglês

National Academic Research and Collaborations Information System (NARCIS) is the main Dutch national portal for those looking for information about researchers and their work. NARCIS aggregates data from around 30 institutional repositories. Besides researchers, NARCIS is also used by students, journalists and people working in educational and government institutions as well as the business sector.

 

NARCIS provides access to scientific information, including (open access) publications from the repositories of all the Dutch universities, KNAW, NWO and a number of research institutes, datasets from some data archives as well as descriptions of research projects, researchers and research institutes.

 

This means that NARCIS cannot be used as an entry point to access complete overviews of publications of researchers (yet). However, there are more institutions that make all their scientific publications accessible via NARCIS. By doing so, it will become possible to create much more complete publication lists of researchers.

 

In 2004, the development of NARCIS started as a cooperation project of KNAW Research Information, NWO, VSNU and METIS, as part of the development of services within the DARE programme of SURFfoundation. This project resulted in the NARCIS portal, in which the DAREnet service was incorporated in January 2007. NARCIS has been part of DANS since 2011.

 

DANS - Data Archiving and Networked Services - is the Netherlands Institute for permanent access to digital research resources. DANS encourages researchers to make their digital research data and related outputs Findable, Accessible, Interoperable and Reusable. 

National Academic Research and Collaborations Information System Resources

Exibindo 51 - 60 de 872
Relatórios e Pesquisa
Dezembro 2014

Deze beleids- en wetsevaluatie van de landinrichtingsregels uit de Wet inrichting landelijk gebied toont dat inzet van het landinrichtingsinstrumentarium voor doorzettingsmacht zorgt bij de aanpak van meervoudige inrichtingsopgaven in het landelijk gebied. Doorzettingsmacht alleen is hiervoor echter niet voldoende.

Artigos e Livros
Dezembro 2014

Considering ongoing, rapid urbanisation and the vast resource consumption of metropolitan areas around the world, it is important to integrate urban resource management with the design of our future cities. But how can resource management become an integral part of planning and designing urban landscapes

Relatórios e Pesquisa
Dezembro 2014

Sinds 1 januari 2012 is basisregistratie topografie (BRT) vrij beschikbaar voor burgers. Wat het effect is op het gebruik is echter onbekend. Een monitor is ontwikkeld door Kadaster samen met Wageningen UR. Het bestand wordt meer gebruikt, bedrijven en ook burgers beginnen met het ontwikkelen van toegevoegde waarde producten en administratieve lasten voor overheidsorganisaties zijn afgenomen.

Relatórios e Pesquisa
Dezembro 2014
Países Baixos

Het Interdepartementale Beleidsonderzoek (IBO) Agrosector heeft behoefte aan inzicht in de werking van de fiscale faciliteiten voor de agrosector en in de effecten van mogelijke aanpassingen daarvan. Doelstelling van dit project is om de IBO-werkgroep Agrosector inzicht te bieden in de effecten van het draaien aan knoppen van de fiscale regelingen, met name het afschaffen ervan.

Relatórios e Pesquisa
Dezembro 2014

De urgentie om op een doordachte manier met ruimte om te gaan is groot. Want de wereld verandert razendsnel. Daarom is het zaak dat de verschillende ruimtelijke entiteiten, zoals wonen, bedrijvigheid, natuur en water, die van belang zijn voor deze maatschappelijke standaarden, op een zo goed mogelijke manier met elkaar in verbinding zijn. Productieve interactie!

Relatórios e Pesquisa
Dezembro 2014

De agrarische grondprijs in Nederland kwam in het derde kwartaal van 2013 uit op 49.900 euro per hectare. Met uitzondering van de opleving in het eerste kwartaal van dit jaar, is de grondprijs vanaf het tweede kwartaal van 2012 vrijwel onveranderd blijven steken op circa 50.000 euro per hectare.

Relatórios e Pesquisa
Dezembro 2013
Vietnam

The study focuses on analyses of major development problems related to livelihood and natural resource management in the Northern Uplands of Vietnam (NUV). The study was conducted in Suoi Con, a small agro-forestry watershed with the total area is about 1760 ha. The watershed is characterized by a high poverty rate and low agricultural production and household income.

Relatórios e Pesquisa
Dezembro 2013

When it comes to discussing club football emotions tend to get heated quite easily across the globe. This heterogeneity in likes and dislikes is not only reflected in name or financial possibilities, but also in the clubs approach to building a team. We analyze whether clubs' strategies regarding buying or cultivating players have a discernable effect on their success on the pitch.

Artigos e Livros
Dezembro 2013

In een studie naar gebieden met bijzondere ecologische waarden zijn in 2005 een aantal gebieden in de Noordzee geïdentificeerd die aan criteria van de Vogel- en Habitatrichtlijn of aan ecologische criteria voldeden. Meer dan twintig jaar geleden stelde de auteur voor om de zee ruimtelijk beter te verdelen. Is het niet zinvol om op een beperkt aantal plaatsen aan natuurbescherming te doen.

Compartilhe esta página