National Academic Research and Collaborations Information System | Page 88 | Land Portal
Acronym: 
NARCIS
Focal point: 
Chris Baars
Phone number: 
+31 70 349 44 50

Localização

Anna van Saksenlaan 51 2593 HW Den Haag , Zuid Holland
Holanda
Zuid Holland NL
Working languages: 
holandês
inglês

National Academic Research and Collaborations Information System (NARCIS) is the main Dutch national portal for those looking for information about researchers and their work. NARCIS aggregates data from around 30 institutional repositories. Besides researchers, NARCIS is also used by students, journalists and people working in educational and government institutions as well as the business sector.

 

NARCIS provides access to scientific information, including (open access) publications from the repositories of all the Dutch universities, KNAW, NWO and a number of research institutes, datasets from some data archives as well as descriptions of research projects, researchers and research institutes.

 

This means that NARCIS cannot be used as an entry point to access complete overviews of publications of researchers (yet). However, there are more institutions that make all their scientific publications accessible via NARCIS. By doing so, it will become possible to create much more complete publication lists of researchers.

 

In 2004, the development of NARCIS started as a cooperation project of KNAW Research Information, NWO, VSNU and METIS, as part of the development of services within the DARE programme of SURFfoundation. This project resulted in the NARCIS portal, in which the DAREnet service was incorporated in January 2007. NARCIS has been part of DANS since 2011.

 

DANS - Data Archiving and Networked Services - is the Netherlands Institute for permanent access to digital research resources. DANS encourages researchers to make their digital research data and related outputs Findable, Accessible, Interoperable and Reusable. 

National Academic Research and Collaborations Information System Resources

Exibindo 871 - 880 de 1863
Library Resource
Relatórios e Pesquisa
Dezembro, 2007
Países Baixos

Voor dit onderzoek zijn 772 grondeigenaren geïnterviewd die landbouwgrond in of om de Ecologische Hoofdstructuur bezitten. Doel van het onderzoek is: het nagaan van de interesse bij landbouwers om hun landbouwgrond om te zetten in blijvende natuur, tussen nu en 10 jaar, binnen de EHS volgens de PSN regeling

Library Resource
Artigos e Livros
Dezembro, 2007

Een gezamenlijke aanpak van zes provincies (Groningen, Drenthe, Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Brabant) resulteert in een inventarisatie van mogelijke effecten van klimaatverandering bij diverse vormen van landgebruik. Voor stad, infrastructtur, landbouw en natuur is gekeken naar zeespiegelstijging, verzilting, watertekort, wateroverlast en temperatuurstijging. Ze worden klimaatschetsboeken genoemd en maken gebruik van de onderliggende geografische informatie. Om te beginnen met Zuid-Holland is zo'n overzicht gemaakt

Library Resource
Relatórios e Pesquisa
Dezembro, 2007

Steekterpoort ligt ten zuidoosten van Alphen aan de Rijn tussen de N11, Gouwe en Oude Rijn. Dit gebied transformeert van een landbouwgebied naar een industrieterrein. Het primaire doel was te onderzoeken of een innovatief duurzaam bedrijventerrein met de ambitie van nul-emissie in het gebied mogelijk zou zijn. Er waren en zijn hier zeker mogelijkheden voor om dit dicht te kunnen benaderen, maar reeds genomen besluiten beperken dit enigszins. Vooral op gebied van luchtkwaliteit worden mogelijkheden beperkt omdat de wegenstructuur vast ligt.

Library Resource
Relatórios e Pesquisa
Dezembro, 2007
Índia

This thesis is an enquiry into the persistent problem of water scarcity in the paddy growing regions in the southeastern part of Palakkad district, in the state of Kerala, in South India. It views the problem of scarcity as an outcome of the existing unsustainable and inequitable mode of water resources management and distribution. It therefore places the problem of scarcity in the particular irrigation and agricultural context of Kerala.

Library Resource
Relatórios e Pesquisa
Dezembro, 2007
Peru

This study discusses the links between land access, property rights, and economic development, analyzing the results and limitations of a public intervention- Land Titling and Registration- that constitutes one of the main instruments for contemporary land policy in Peru. It starts with a global perspective, and then develops a meso (or regional) and micro level approach for the study of the Peruvian Land Tilting and Registration Program (PETT).

Library Resource
Relatórios e Pesquisa
Dezembro, 2007
Países Baixos

De EU-Bodemstrategie en het voorstel voor een Kaderrichtlijn Bodem (KRB) dat daaraan gekoppeld is, betekenen een nieuwe visie op het Europese beleid op het gebied van de bodem. Nagegaan wordt wat de mogelijke betekenis van een bodemstrategie en/of ¬richtlijn is voor het huidige landbouwbeleid. Uit de analyse blijkt dat de directe impact van het huidige voorstel voor een KRB beperkt is voor de Nederlandse landbouw.

Library Resource
Relatórios e Pesquisa
Dezembro, 2007

In opdracht van de DLG heeft Alterra de gronden in het landinrichtingsgebied Wintelre-Oerle onderzocht en beoordeeld op hun geschiktheid voor de akker- en weidebouw. Het onderzoek had als doel om de agrarische uitruilbaarheid te bepalen van de landbouwpercelen in het onderhavige gebied

Library Resource
Relatórios e Pesquisa
Dezembro, 2007
Países Baixos

Vanuit een theoretisch perspectief wordt de relatie geanalyseerd tussen macro-economie en natuur- en landschaps-ontwikkeling. Het is een poging te komen tot een juiste invalshoek: een denkoefening vanuit economisch-theoretisch perspectief. Allereerst wordt het probleem in verband gebracht met de literatuur over de Groene Kuznetscurve. Op basis daarvan concluderen we dat overheidsbeleid een essentieel onderdeel is van mogelijke relaties tussen macro-economie en natuur- en landschapsontwikkeling. Consistentie is een eis om een optimale combinatie van groei en natuur tot stand te brengen.

Compartilhe esta página