Wageningen Environmental Research | Land Portal
Phone number: 
+31 317 480700

Localização

Wageningen , Gelderland
Holanda
Gelderland NL
Postal address: 
P.O. Box 47 6700 AA Wageningen The Netherlands
Working languages: 
holandês
inglês

Wageningen Environmental Research (also known as Alterra) is the Dutch research institute for our green living environment. We offer a combination of practical and scientific research in a multitude of disciplines related to the green world around us and the sustainable use of our living environment. Our expertise includes knowledge of water, nature, biodiversity, climate, landscape, forest, ecology, environment, soil, landscape and spatial planning, geo-information, remote sensing, flora and fauna, urban green, man and society etc.

Wageningen Environmental Research is part of Wageningen University & Research. In research and education we closely co-operate with the department of Environmental Sciences at Wageningen University & research. The exchange of expertise and capacity and the match between fundamental and practical research in various projects give us a scientific advantage.

 

Wageningen Environmental Research was established in the year 2000 after a merger of the DLO-Starting Centre and the Institute for Forest and Nature Research (Bos- en Natuuronderzoek (IBN)). The Stichting voor Bodemkartering (STIBOKA), Instituut for Cultuurtechniek en Waterhuishouding (ICW) as well as other research institutes also merged into the Research Institute of Wageningen Environmental Research.

Wageningen Environmental Research Resources

Exibindo 1 - 10 de 308
Relatórios e Pesquisa
Dezembro 2015
Países Baixos

De kadasterwet stelt dat er elke drie jaar een audit moet plaatsvinden op de kwaliteit van de authentieke gegevens van de Basisregistratie Kadaster In 2015 heeft Alterra voor de tweede maal deze audit uitgevoerd d.m.v. interviews en literatuurstudie. Dit rapport bevat de bevindingen en aanbevelingen van deze audit, inclusief een verklaring over de kwaliteit van de Basisregistratie Kadaster.

Relatórios e Pesquisa
Dezembro 2014

Deze beleids- en wetsevaluatie van de landinrichtingsregels uit de Wet inrichting landelijk gebied toont dat inzet van het landinrichtingsinstrumentarium voor doorzettingsmacht zorgt bij de aanpak van meervoudige inrichtingsopgaven in het landelijk gebied. Doorzettingsmacht alleen is hiervoor echter niet voldoende.

Relatórios e Pesquisa
Dezembro 2014

De urgentie om op een doordachte manier met ruimte om te gaan is groot. Want de wereld verandert razendsnel. Daarom is het zaak dat de verschillende ruimtelijke entiteiten, zoals wonen, bedrijvigheid, natuur en water, die van belang zijn voor deze maatschappelijke standaarden, op een zo goed mogelijke manier met elkaar in verbinding zijn. Productieve interactie!

Relatórios e Pesquisa
Dezembro 2012

De mariene systemen en de kustzones worden steeds intensiever gebruikt voor verschillende functies. Hierdoor ontstaan nieuwe 'competing claims' op deze ruimte. Deze variëren van claims van natuur en biodiversiteit (zee-reservaten), vanuit de economie (visreservaten voor de visserij) tot het ontwikkelen van zones voor windmolens, boorplatforms, zandwinning, scheepvaart etc.

Relatórios e Pesquisa
Dezembro 2011

Een aantal gemeenten in en rond Midden-Delfland heeft een fonds ingesteld om de instandhouding van het agrarisch cultuurlandschap van dit gebied te ondersteunen via een puntensysteem voor de beloning van ‘Groene Diensten’. De Europese Commissie heeft het puntensysteem getoetst en goedgekeurd. Deze goedkeuring schrijft een audit voor, waarvan dit rapport het verslag is.

Relatórios e Pesquisa
Dezembro 2011

In het gebied Emst-zuid, gelegen op de oostelijke Veluwerand, zijn allerlei ruimtelijke ontwikkelingen gaande op het gebied van natuur- en landschapsontwikkeling (realisatie EHS-Wisselse Poort), uitbreiding recreatieve voorzieningen, landbouw en kavelruil, beheer historische beken, ontwikkelen aantrekkelijk woongebied voor bewoners, herinrichting van het watersysteem e.a.

Relatórios e Pesquisa
Dezembro 2011
Países Baixos

In de periode april-augustus 2010 zijn opnieuw steekmuggen gemonitord in de waterbergingsgebieden Peize en Roden-Norg. De steekmuglarven en -poppen zijn op in totaal achttien bemonsteringslocaties en de volwassen steekmuggen op acht locaties in het buitengebied en op acht locaties nabij bewoning, gevolgd.

Relatórios e Pesquisa
Dezembro 2011

In het kader van de reconstructie van de N329 heeft de gemeente Oss gevraagd of een gecombineerde natuurbrug en verkeersviaduct op één kunstwerk vanuit ecologisch oogpunt mogelijk is. Er zijn 32 doelsoorten voor de natuurbrug geïdentificeerd: 21 soorten zoogdieren, 1 soort reptiel, 9 soorten amfibieën en 1 soort dagvlinder.

Relatórios e Pesquisa
Dezembro 2011

Alterra heeft in 2011 in samenwerking met DLG een aantal studies uitgevoerd naar de mogelijkheden om het concept ecosysteemdiensten in te zetten bij ruimtelijke planvorming. Een van de pilots, die zich aandiende kwam uit Heerlen.

Compartilhe esta página