Does tenure security matter? : rural household responses to land tenure reforms in northwest China | Land Portal

Informações sobre recurso

Date of publication: 
Dezembro 2013
Resource Language: 
ISBN / Resource ID: 
NARCIS:wur:oai:library.wur.nl:wurpubs/445967
Copyright details: 
Open Access, this refers to access without restrictions, and without financial incentives. Access to the resource is gained directly, without any obstacles. From info:eu-repo/semantics/openAccess

Het hoofddoel van China’s landbouw- en plattelandsbeleid is behoud van voedselzekerheid in eigen land en bijdragen aan de voedselzekerheid in de wereld door duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen en verbetering van de landbouwproductiecapaciteit voor de lange termijn. In veel gebieden in China gaat de landbouwproductiecapaciteit op lange termijn echter achteruit door intensieve landbouw en de daarmee gepaard gaande degradatie van de hulpbronnen land en water. Het systeem van grondeigendom speelt, als fundamentele institutie die het gedrag van grondbezitters aanstuurt, een zeer belangrijke rol bij de landbouwproductie alsook bij het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, en heeft veel belangstelling genoten van onderzoekers in China en andere regio’s in de wereld. Sinds 1998 heeft de Chinese regering een reeks marktgeoriënteerde hervormingen in het grondeigendom ingevoerd die als doel hebben de eigendomszekerheid te verbeteren en de overdraagbaarheid van rurale grond te bevorderen. Relevante wetten behelzen de Wet Grondbeheer (Land Administration Law) uit 1998, de Wet Contracten Rurale Grond (Rural Land Contract Law) uit 2002, de Eigendomswet (Property Law) uit 2007, en de Wet Mediation en Arbitrage bij Geschillen inzake Contracten Rurale Grond (Mediation and Arbitration of Rural Land Contract Disputes Law) uit 2009. Ofschoon deze hervormingen bijgedragen hebben aan een verbeterde formele eigendomszekerheid, is het niet duidelijk in welke mate ze bijdragen aan landbouwproductie en duurzaam gebruik van de grond. In deze studie worden systematisch de relaties onderzocht tussen grondeigendomszekerheid, zoals die wordt beïnvloed door de recente marktgeoriënteerde eigendomshervormingen, en de landbouwproductie in China. Op basis van de bestaande literatuur worden er vier relaties onderzocht, namelijk de relaties tussen eigendomszekerheid en, respectievelijk, grondinvesteringen, marktontwikkelingen betreffende grondpacht, ruraal-urbane migratie, en landbouwproductiviteit en technische efficiëntie. De resultaten van de studie beogen een volledig beeld te verschaffen van de belangrijkste relaties tussen grondeigendomszekerheid, beslissingen op het niveau van huishoudingen, en de landbouwproductiviteit in China. Naar verwachting zullen de verkregen inzichten relevant zijn voor de voortgaande hervormingen van het rurale grondeigendomsysteem en voor gerelateerd landbouw- en plattelandsbeleid in China. Ze zouden tevens van nut kunnen blijken voor andere ontwikkelingslanden met vergelijkbare eigendomsystemen die als doel hebben om huishoudens op het platteland te voorzien van gewaarborgde formele landgebruiksrechten voor de lange termijn.

Autores e editores

Author(s), editor(s), contributor(s): 

Ma Xian lei, Xianlei
Ekko van Ierland
X. Shi
Nico Heerink
Justus Wesseler

Publisher(s): 
Wageningen University logo

Wageningen University & Research is a collaboration between Wageningen University and the Wageningen Research foundation. 

That is the mission of Wageningen University & Research. A staff of 6,500 and 10,000 students from over 100 countries work everywhere around the world in the domain of healthy food and living environment for governments and the business community-at-large.

Provedor de dados

National Academic Research and Collaborations Information System (NARCIS) is the main Dutch national portal for those looking for information about researchers and their work. NARCIS aggregates data from around 30 institutional repositories. Besides researchers, NARCIS is also used by students, journalists and people working in educational and government institutions as well as the business sector.

 

Compartilhe esta página