Pasar al contenido principal

page search

Displaying 109 - 120 of 285
Journal Articles & Books
Diciembre 2010

A földpiacra kötelező közösségi jogalapot a Csatlakozási Szerződés (CsSz) a Római Szerződés (RSZ) 56. cikkében rögzíti. Az EB által ehhez fűzött jogértelmezés megvilágítja a tőke kivételes korlátozhatóságát, tehát azt is, amivel a közösségi jog a földügyben lehetővé teszi a tagállami érdeknek a…

Journal Articles & Books
Diciembre 2010

Az üzemszabályozás magyarországi bevezetése olyan modellváltást eredményezne, amely a termőföld-tulajdonlás helyett a használatra helyezné a szabályozás hangsúlyait. Ezzel párhuzamosan olyan hatósági ellenőrzési rendszer kiépítésére is lehetőség nyílna, melyen keresztül hazánk a Római…

Journal Articles & Books
Diciembre 2010

While the development, processing and logistics of fossil resources is extremely concentrated and monopolysed, the production and utilisation of renewable energy – with the exception of larger hydroelectric plants – is deconcentrated. It is especially important that the renewable sources of…

Journal Articles & Books
Diciembre 2010

Az elmúlt években ugyan emelkedtek a hazai földárak, de az uniós csatlakozástól várt jelentős árnövekedés és földpiaci forgalomélénkülés elmaradt, sőt, a bérleti díjakban sem hozott átütő fordulatot. A közelmúltban erősödött a magyarországi földpiac megmozdulását várók tábora, a 2011 májusában…

Journal Articles & Books
Diciembre 2010

Eltelt két évtized és hazánk, valamint az agrárvilág újra attól hangos, mint két évtizeddel ezelőtt, hogy kié lesz a föld? Ebben sok minden közrejátszott, de mindenekelőtt az, hogy a rendszerváltozáshoz ziláltan érkezett az agrárgazdaság, a vidék, s a földek reprivatizációja helyett kárpótlásra…

Reports & Research
Diciembre 2010

This report examines the role of European Union (EU) member States, both collectively and individually, in the current reported wave of foreign land investment in Africa that has led to the current use of the term ‘land grabbing’.It discusses whether this role is consistent with the EU’s…

Reports & Research
Noviembre 2010

Land Tenure Working Paper 16 Governance of Land Tenure Eastern Europe and Commonwealth of Independent States (CIS) looks at the land governance situation in the region. It has been prepared to provide a base for discussion for the regional consultation meetings on the FAO Voluntary Guidelines on…

Reports & Research
Noviembre 2010

FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) and other development partners are working together with countries to prepare Voluntary Guidelines that will provide practical guidance to states, civil society, the private sector, donors and development specialists on the…

Reports & Research
Noviembre 2010

Настоящее исследование по вопросам управления землепользованием в странах Восточной Европы и Содружества Независимых Государств (СНГ) было подготовлено в качестве основания для обсуждения в ходе региональных консультационных совещаний в рамках разработки Добровольных руководящих принципов…

Journal Articles & Books
Noviembre 2010

The present document is a follow-up to previous FAO technical assistance efforts in the sustainable development and management of the fishery and aquaculture sector in Georgia. It aims to call attention to and provide evidences of the fact that fisheries and aquaculture have substantial…

Journal Articles & Books
Febrero 2010

With this study, I want to draw the attention to an on and on appearing problem. The problem is a product of the legislation and thus the solution also ought to be provided by the legislation as soon as possible. In Hungary, the proprietary right of the areas existing in agricultural cultivation…

Journal Articles & Books
Diciembre 2009

Magyarországon az 1990-es évektől kezdve az egyes régiók, kistérségek közötti fejlettségbeli különbségek növekedtek, a kormányzati intézkedések nem voltak képesek ezt ellensúlyozni. A 174 magyarországi kistérségből a 33 leghátrányosabb helyzetűben él a lakosság egytizede. Ezek elhelyezkedését…