Verkenning verstedelijking en groen | Land Portal | Securing Land Rights Through Open Data

Resource information

Date of publication: 
December 2009
Resource Language: 
ISBN / Resource ID: 
NARCIS:wur:oai:library.wur.nl:wurpubs/381356
Copyright details: 
Open Access, this refers to access without restrictions, and without financial incentives. Access to the resource is gained directly, without any obstacles. From info:eu-repo/semantics/openAccess

Onderzoek toont aan dat er in Nederland recreatieve groentekorten zijn. Deze tekorten manifesteren zich met name in stedelijke netwerken met een grote ruimtedruk en lijken mede veroorzaakt door de beperkte realisatie van groene plannen. In deze verkenning is op een rij gezet welke knelpunten in de literatuur beschreven zijn die deze beperkte realisatie veroorzaken. Uit interviews met deskundigen uit de uitvoeringspraktijk blijkt dat de meeste van deze knelpunten nog steeds actueel zijn. In het rapport worden tot slot aanbevelingen gedaan aan rijk, provincies en gemeenten om de uitvoeringspraktijk van groene projecten te verbeteren

Authors and Publishers

Author(s), editor(s), contributor(s): 
Kempenaar, J. Laar, van de, S. Rijckevorsel, van, P.
Publisher(s): 

Wageningen Environmental Research (also known as Alterra) is the Dutch research institute for our green living environment. We offer a combination of practical and scientific research in a multitude of disciplines related to the green world around us and the sustainable use of our living environment. Our expertise includes knowledge of water, nature, biodiversity, climate, landscape, forest, ecology, environment, soil, landscape and spatial planning, geo-information, remote sensing, flora and fauna, urban green, man and society etc.

Data provider

National Academic Research and Collaborations Information System (NARCIS) is the main Dutch national portal for those looking for information about researchers and their work. NARCIS aggregates data from around 30 institutional repositories. Besides researchers, NARCIS is also used by students, journalists and people working in educational and government institutions as well as the business sector.

 

Related categories

Share this page